GÜNDELİK HAYAT VE MEDYA ÜZERİNE


Creative Commons License

Akdağ M.

Diğer, ss.1-23, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.1-23

Özet

Gündelik hayat, günlük işlerin yoğun bir şekilde yaşandığı; yeme içme, uyuma vb. 

birçok ihtiyacın ve gereksinimin karşılandığı ortamın yanı sıra birçok sosyal ve kültürel 

öğelerle donatılan çalışmaların ortaya konulduğu bir süreci ifade etmektedir. Bu metin 

gündelik hayatın içinde kendine önemli bir yer edinen medyaya ve onun gündelik hayatla 

ilişkisine değinmiş; gündelik yaşamda karşılaştığımız, içinde olduğumuz hatta çoğu zaman 

farkında bile olmadığımız durumlara dikkat çekmiştir.