Krizden Çıkmanın Yolları:Etkin Bir Kriz İletişimi


AKDAĞ M., TAŞDEMİR E.

Selçuk İletişim, vol.4, no.2, pp.141-157, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Selçuk İletişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-157
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

WAYS LEADING OUT OF THE CRISIS: AN EFFECTIVE CRISIS COMMUNICATIONS ABSTRACT Effective crisis management depends heavily on the communication that is established. By making a communication work and also extending it across and outside the organization, a good channel will be created for use in crisis environment. From this standpoint, communication activities during a crisis are to be seen as playing a dual role by helping the crisis management and caring for the image of the organization. Crisis management is teamwork. Easy communication with everybody concerned with the organization and better presentation is in a crisis environment for the crisis management team of extra importance. Groups concerned directly with the organization like board members, business partners, shareholders, customers, employees and their relatives are the first to be affected from a crisis and therefore should be informed first. Furthermore, peripheral institutions like the finance sector, the media, the governmental and political institutions, the local communities and civil initiatives too may take their consequences from the crisis and should therefore be expected to apply pressure for information demand. Additionally, concerning both the inside and the outside of the organization, the world wide web is now to be considered as an important issue. Key Words: Crisis, Communication, Crisis Communications, Organization
ÖZET Bir krizin etkin yönetimi büyük ölçüde iyi bir iletişime bağlıdır. Aynı zamanda iletişimin iyileştirilmesi ve bunun örgüt dışına da yayılması sonucunda kriz durumunda kullanılacak iyi bir kanal ortaya çıkartılacaktır. Buradan hareketle kriz sırasında, iletişim faaliyetlerinin kriz yönetimine yardımcı olmak ve örgütün itibarını korumak gibi ikili bir rolü yerine getireceği ortaya çıkacaktır Kriz yönetimi bir ekip çalışmasıdır. Kriz yönetim ekibinin örgüt içi ve örgütle iletişim içinde olan herkesle rahat anlaşabilmesi ve krize neden olan olayları daha iyi anlatabilmesi iletişimin etkin bir biçimde kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Örgütte çalışanlar, çalışanların yakınları tüketici ve ortaklar gibi örgütü direkt ilgilendiren gruplar krizden ilk etkilenecek olan ve ilk bilgiye ihtiyaç duyan kesimlerdir. Bunun yanı sıra örgüt dışı çevre olarak nitelendirilen medya, kamu kuruluşları ve finansal çevre gibi kuruluşlar da krizden etkilenen gruplardır.Bu çevreler krizle ilgili bilgilere ulaşmak için kurum üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilirler. Hem örgüt içini hem de örgüt dışını ilgilendiren internet de örgütün, kriz durumunda üzerinde durması gereken önemli bir konudur. Anahtar kelimeler: Kriz, Iletişim, Kriz Iletişimi, Örgüt