MEDYA VE SİYASET ÜZERİNE


Creative Commons License

Akdağ M.

Diğer, ss.1-24, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.1-24

Özet

Medya, siyasal iktidara haber kaynağı ve maddi açılardan bağlıdır. Siyasal iktidar da 

faaliyetlerinin duyurulması için medyaya ihtiyaç duymaktadır. Aralarında oluşan diyalektik 

ilişki farklı boyutlara taşındığında, her iki kurumun da asıl misyon ve amaçlarının dışına 

çıkılmakta ve çıkar ilişkilerine dönülmektedir. Medyanın gerektiği gibi okunması bu ilişkilerin 

iyi anlaşılması ve iyi okunmasıyla mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, her iki kurum 

arasındaki ilişkinin açıklanması ve hangi boyutlarda birbirlerine müdahale edildiğinin 

görülmesidir.

m