Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri


AKDAĞ M.

Selçuk İletişim, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Selçuk İletişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND IT’S ROLE IN THE ORGANISATION ABSTRACT The structural complexity of todays organizations and the continiously changing environmental conditions make it difficult to them to be successful. Accurate recognition of environmental conditions, being aware of potential changes and developments, commitment to continious improvement and orientation towards perfection are crucial for lasting success. The concept of total quality management should be understood as prevention of failures rather than trying to find and to correct them after their occurance. By following the principles of total quality management, organizations will be able to provide best performing goods and services to their customers and environment. The general concept of total quality management, the goals and principles of Total quality management are mentioned to study it’s place in the organization. Keywords: Quality, total quality management, organization, Kaizen (continuous improvement)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ ÖZET Örgütlerin günümüzde yapılarının daha kompleks olması, çevre koşullarının sürekli değişken bir yapı göstermesi başarılı olmalarını zorlaştırmaktadır. Başarılı olabilmenin şartı da, örgütlerin içinde bulundukları çevre koşullarını iyi tanımaları, olabilecek gelişim ve değişmelerden haberdar olup sürekli iyileştirme sürecine ayak uydurabilmeleri, tüm çalışanlarıyla daha mükemmele yol almasından geçmektedir. Toplam kalite yönetimi anlayışı; yapıldıktan sonra hatayı bulmak ve düzeltmeye çalışmak yerine, yapılmadan önce önlemek şeklinde düşünülmelidir. Bu anlayış doğrultusunda hareket eden örgütlerde ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasıyla müşterilere ve çevreye iyi hizmet sunulmasının önü açılmış olur. Toplam kalite yönetimi kavramı ışığında, toplam kalite yönetiminin amacı ve ilkelerine değinilerek örgüt içinde toplam kalite yönetiminin yeri incelenmektedir. Anahtar sözcükler: Kalite, toplam kalite yönetimi, örgüt, Kaizen (sürekli iyileşme)