HALKLA İLİŞKİLERDE GERİ BESLEMENİN ÖNEMİ: TTnet Kayseri Örneği


AKDAĞ M. , GÖLGELİ K.

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu,, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Nisan 2010, ss.465-478

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.465-478

Özet

Özet Bir ürünün satın alınması için hedef tüketiciyle kurulan tek yönlü iletişim şekli olan reklamda hedef tüketici ürün veya hizmeti tüketmek üzere satın almaya yönlendirilir. Etkilendiği reklam sonrası satın alan ve halkla ilişkilerin dış hedef kitlesi olan tüketici, işletmenin kendisi ile iletişim kurmasını, istek ve şikayetlerini dinlemesini beklemektedir. Etkili bir reklam kampanyası ile hedef tüketici ikna edilebilir, satın alma yolunda davranış değişikliği sağlanabilir fakat bu aşamadan sonra tüketici ile iletişim kesilmemeli ve halkla ilişkiler faaliyetleri de yürütülmelidir. Bu faaliyetler işletmenin uzun vadeli yüksek kar hedefinin yanında kurum imajı içinde gereklidir. Türk Telekom Telekomünikasyon Şirketi bünyesinde internet servis sağlayıcısı olarak hizmet veren TTNET örnek alınarak Kayseri’de yaşayan internet kullanıcılarına yönelik yapılacak olan anket çalışması ile yukarıda söz edilen durumun desteklenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın hipotezi TTNET’in ciddi reklam harcamalarına karşılık hedef tüketicisi ile başarılı halkla ilişkiler faaliyeti kuramadığı ve sonuç olarak gelecek de elindeki müşterilerini kaybedeceği yönündedir. Ayrıca yapılan reklam kampanyalarına bakıldığında rekabet ortamında olduğu hissi uyanmakta fakat uygulama alanında tekelci bir yapının hakim olduğu görülmektedir. Bu durumun hedef tüketiciye yansıması da kurumun imajını olumsuz etkilemektedir. Hedef tüketici anket çalışmasında TTNET internet kullanıcısı olarak belirlenmiştir. Ölçümler TTNET kullanıcılarının reklamlarından etkilenip etkilenmediğini, TTNET Telekom ilişkisinden haberdar olup olmadığı, TTNET hizmetlerinden memnun olup olmadığı, TTNET’in katılımcılarla satın alma sonrası iletişim faaliyetinde bulunup bulunmadığı, katılımcıların TTNET hizmetleriyle sorun yaşayıp yaşamadığı, sorun yaşadıysa sorunun hangi konuda olduğu, bu konuyu ilgili kişilere iletip iletemediği ve çözüme kavuşup kavuşamadığı tespitine yöneliktir. Ayrıca katılımcılardan TTNET hakkında düşüncelerini paylaşmaları istenmektedir.