Bilgi Edinme Kanunu ndan Yararlanma Sıklığı Erciyes Üniversitesi Örneği 2011 2014


İBİŞ H., AKDAĞ M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.157-174, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.157-174

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de 2004 yılında uygulamaya konulan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanma sıklığı Erciyes Üniversitesi Örneği ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanun ve Türkiye’deki uygulaması ile ilgili olarak açıklayıcı bilgiler verildikten sonra kanunun nasıl kullanıldığının tespiti amacıyla araştırma kapsamında öncelikle Erciyes Üniversitesi’nin Bilgi Edinme Birimi’ne 2011-2014 yıllarında yapılan başvurular ve idarenin vermiş olduğu cevaplar incelenmiştir. Erciyes Üniversitesi çalışanları ile gerçekleştirilen alan araştırmasında akademik ve idari personele nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği online olarak uygulanmış ve 365 kişiye ulaşılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun yürürlük tarihinden bu güne kadar bilinirliğinde geçmiş yıllara göre ilerleme kaydedildiği, ancak içeriğinin bilinmesi ve amacına uygun olarak kullanılmasında hala ciddi eksiklikler olduğu görülmektedir.

In this study, we have tried to determine the utilization frequency of Right to Information Act 4982 promulgated in 2004 in Turkey through a case study on personnel at Erciyes University. Following the acknowledgement on the law and its practice in Turkey, we have studied on applications to Right to Information department at Erciyes University and on responses by the department between 2011 and 2014 in order to find out how this law is utilized. We have run a quantitative research method, questionnaire, for the field study among administrative and academic staff of Erciyes University online resulting with the evaluation of responses from 365 participants. According to those results, it is concluded that there has been e better recognition of this law, since its first practice, compared to that of previous years whereas there are still some misuses and malpractices.