Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Antimicrobial activity of Thymbra spicata L. essential oil in Turkish dry fermented sausages

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.67, no.3, pp.227-233, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Assessment of aflatoxin M1 in maternal breast milk in Eastern Turkey

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.66, pp.147-149, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

The Microbiological Quality of Ready to Eat Salads Sold in Afyonkarahisar, Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, no.6, pp.1001-1006, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Incidence and antibiotic resistance of Salmonella spp. on raw chicken carcasses

Food Research International, vol.44, no.3, pp.725-728, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Detection of Microbiological Quality of Common Carp (Cyprinus carpio) Sold in Public Bazaar in Afyonkarahisar

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.8, pp.1012-1018, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effects of Starter Culture Use on Some Quality Parameters of Pastrami Manufactured from Water Buffalo Meat

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.10, pp.2094-2099, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bisfenoller ve Fitalatların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.68-75, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hand Hygiene Profile of Food Handlers in Canteens of Erciyes University Campus

Kocatepe Veterinary Journal, vol.13, no.1, pp.52-59, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tüketime Hazır Gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.149-155, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demographical characteristics, nutritional habits and knowledge evaluation of obese patients in Afyon, Turkey

Asian Journal of Medical and Biological Research, vol.4, no.3, pp.242-250, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sütte Antibiyotik Kalıntı Dururmunun İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.51-57, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gıda Kaynaklı Viral Enfeksiyonlarda Stratejiler ve Yeni Teknikler

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.4, no.1, pp.45-53, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Niğde İlindeki Çiğ Koyun, Keçi ve İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyleri

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, vol.11, no.2, pp.119-125, 2018 (National Refreed University Journal)

Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.169-178, 2018 (Other Refereed National Journals)

Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.2, no.3, pp.7-10, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Süt ve Süt Ürünleri ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.2, no.3, pp.17-26, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.209-214, 2016 (National Refreed University Journal)

Niğde İlinde Satışa Sunulan Koyun-Keçi Sütü ve Peynirlerinde Brucella melitensis ve Biyotiplerinin Araştırılması

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.13, pp.101-108, 2016 (National Refreed University Journal)

Kayseri de satışa sunulan tavuk eti ve iç organlarında arsenik düzeylerinin belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.209-214, 2016 (Other Refereed National Journals)

In vitro Effects of Chitosan on the Survival of Listeria monocytogenes

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, no.13, pp.11-18, 2016 (National Refreed University Journal)

Gıda Patojeni Olarak Plesiomonas shigelloides

Türkiye Klinikleri, vol.1, no.3, pp.59-64, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Kayseride Satışa Sunulan Kanatlı Eti Ürünlerinde Listeria spp Varlığının Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.177-183, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kayseri Bölgesi Kuyu Sularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.15-19, 2013 (National Refreed University Journal)

Hayvansal Gıdalarda Escherichia coli O157:H7’nin Önemi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.45-52, 2013 (National Refreed University Journal)

Importance of Escherichia coli O157:H7 in Food of Animal Origin

J. Fac Vet Med Univ Erciyes, 2013 (National Refreed University Journal)

Kayseri’de satışa sunulan peynir örneklerinde Listeria monocytogenes varlığının klasik kültür yöntemi ile belirlenmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.8, pp.105-109, 2011 (National Refreed University Journal)

Detection of Listeria monocytogenes in Cheese Samples Retailed in Kayseri by Classical Cultural Technique,

J. Fac Vet Med Univ Erciyes, vol.8, pp.105-0, 2011 (National Refreed University Journal)

Antimikrobiyel duyarlılık testleri; ilgili metodlar, sonuçların yorumlanması ve kanatlılarda bulunan bazı bakterilerdeki dirençlilik

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.7, pp.117-130, 2010 (National Refreed University Journal)

Beyaz Peynir Yapımında Bazı Probiyotik Bakterilerin Kullanılmasının Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.3, pp.1-7, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 November 2018, pp.23-24

DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.380

O8 Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, 8 - 11 November 2018

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 April 2018

Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 January - 08 October 2017

Fungal Flora of Traditional Turkish Moldy Cheese: Occurence of Mycotoxins and Molecular Characterization of The Isolates

II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS, Skopje, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.38

Sütte Antibiyotik kalıntı Durumunun İncelenmesi

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.51-52

Güvenli Gıda için Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.19

Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.19-20

Fungal Flora of Traditional Turkish Moldy Cheese: Occurence of Mycotoxins and Molecular Characterization of the Isolates

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, Üsküp, Macedonia, 4 - 08 October 2017, pp.38

Arsenic Levels in Chicken Meat and Giblets Retailed in Kayseri

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.141

AFLATOXIN M1 LEVELS IN RAW SHEEP, GOAT AND COW MILKS IN NIGDE PROVINCE

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.142

High Value Added Dairy Products

3rd International Conference on Science Ecology and Technology, Roma, Italy, 14 - 16 August 2017, pp.19

Identification of toxigenic S. aureus in some foods of animal origin in Kayseri, Turkey,

6th International Conference onFood Safety &Regulatory Measures, Milan, Italy, 5 - 07 June 2017, pp.1

Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Foods Animal Origin

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.115

Mıcrobiological Quality of Pastrami Sampled at the Point of Sale in Kayseri Turkey

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.114

Evaluation of Indicator Microorganisms on Cutting Boards and Knives in Pastrami Markets in Kayseri, Turkey

One World-One Health-One Vision International Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 14 - 16 October 2015, pp.74-75

Pastırmalarda Toxoplasma gondii varlığının Real Time PCR ile belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.236-237

Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.240-241

Pastırmalarda Toxoplasma gondii Varlığının Real Time PCR ile Belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi - Van, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, vol.236

Prevalence and virulence factors of Escherichia coli O157:H7 from poultry giblets in Kayseri, Turkey.

International VET Istanbul Group Congress., Saint Petersburg, Russia, 7 - 09 April 2015, pp.634

Prevalence of Listeria spp from poultry product samples sold in Kayseri

DIGEST International VET Istanbul Group Congress, 7 - 09 April 2015

Detection of Salmonella spp. contamination on chicken carcasses by culturel and PCR methods comparatively.

2th International Congress on Food and Nutrition, TUBITAK (MAM), Istanbul/TURKEY, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2007

Research of nitrate and nitrite level in water supply in Kayseri.

2th International Congress on Food and Nutrition, TUBITAK (MAM), Istanbul/TURKEY, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.139

Importance of Probiotics for Human Health

2thNational Congress of Veterinary Food Hygiene, İstanbul/TURKEY,, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.5528-0

Books & Book Chapters

Gıdalarda Isı İşlemi Sonucu OluşanToksik Maddeler

in: Gıda, Beslenme ve Kanser İlişkisi, Şireli, Ufuk Tansel, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.50-58, 2019

Süt Proteinleri

in: Süt ve süt ürünleri, Atasever, Mustafa, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.57-71, 2019

Other Publications