Gıda Patojeni Olarak Plesiomonas shigelloides


GÖNÜLALAN Z., YILDIRIM Y.

Türkiye Klinikleri, vol.1, no.3, pp.59-64, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri
  • Page Numbers: pp.59-64
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Plesiomonas shigelloides is a foodborne pathogen, causing diarrhea as major symptom
and various extra-intestinal infections including septicemia in predisposed individuals. P. shigelloides receives increasing attention as an agent of enteric diseases from mild to severe, especially in children, elderly and immunosuppressive individuals, also being related to travel-associated diarrhea. In addition to a thermostabile and a thermolabile labile enterotoxins, the organism produces a cholera-like enterotoxin. Although little is known about its genetic diversity, population structure and evolution, a number of potential virulence factors, like hemolysins, cytotoxins, production of exoenzymes, adhesive ability and vacuolation of cell lines have been described. Important public
health-related questions in P. shigelloides occurred by incrising popularity of far east kitchen, widespread consumption of raw or undercooked fish, crustaceans and shellfish and limited freshwater resources world wide. Future investigations are needed to elucidate the pathogenesis and to develop rapid and accurate diagnostic methods of P. shigelloides.

Plesiomonas shigelloides özellikle kontamine su ve çiğ veya az pişmiş su ürünleri tüketimi sonucu insanlarda başta diyare olmak üzere predispose koşullar altındaki bireylerde septisemi de dahil ekstra intestinal enfeksiyonlar meydana getirebilen gıda kaynaklı bir patojendir. Son yıllarda özellikle çocuk, yaşlı ve immunsupresif bireylerde yumuşak seyirliden şiddetliye varan gastro intestinal rahatsızlıklarının ve seyahat ishallerinin ajanı olarak dikkat çekmektedir. Kolera benzeri enterotoksinin yanı sıra ısıya duyarlı ve dirençli enterotoksinler üretebilmektedir. Etkenin genetik çeşitliliği ve populasyon yapısı tam olarak bilinmemekle birlikte, hemolizin, sitotoksin ve ekzoenzim
üretimi, adezyon kabiliyeti ve hücrede vakuolizasyon oluşturma gibi muhtemel bazı virulans faktörleri tanımlanmıştır. Dünya çapında uzakdoğu mutfağının popüler hale gelmesi, çiğ yada az pişmiş su ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri tüketiminin yaygınlaşması ve tatlı su kaynaklarının sınırlı olması gibi nedenlerle P. shigelloides’e ilişkin halk sağlığı soruları sıkça gündeme taşınmaktadır.
Patogenezinin tam olarak ortaya konması ve hızlı ve doğru teşhis yöntemlerinin geliştirilebilmesi için P. shigelloides’e ilişkin çalışmalar sürdürülmelidir.