Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1999 - 2005 Doktora

    Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2005 Doktora

    Beyaz Peynir Yapımında Bazı Probiyotik Bakterilerin Kullanılmasının Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi

    Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

  • C1 İleri İngilizce