Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isolation, genotyping and antimicrobial susceptibility of pathogenic Escherichia coli serotypes in ready to eat foods

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.70, ss.1661-1668, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Antibiotic Resistance Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated From Foods of Animal Origin

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, ss.243-249, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Serological and molecular diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, ss.147-153, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

In vitro Antibacterial Susceptibility of Arcobacter butzleri Isolated from Different Sources

JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, cilt.74, ss.613-616, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Prevalence of tuberculosis in cattle in Turkey

Medycyna Weterynaryjna, cilt.63, ss.305-308, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bisfenoller ve Fitalatların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.68-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketime Hazır Gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.149-155, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.51-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.169-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.7-10, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.209-214, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vancomycin resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolated from cattle milk

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.139-150, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanatlılardan Escherichia Coli O157 Izolasyonu Üzerine Çalışmalar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.1-6, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan ili Tulum Peynirlerinde Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.9, no.3, ss.149-156, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Kasım 2018, ss.23-24

DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.380

O8 Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, 8 - 11 Kasım 2018

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.19-20

Sütte Antibiyotik kalıntı Durumunun İncelenmesi

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.51-52

Güvenli Gıda için Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.19

AFLATOXIN M1 LEVELS IN RAW SHEEP, GOAT AND COW MILKS IN NIGDE PROVINCE

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.142

Arsenic Levels in Chicken Meat and Giblets Retailed in Kayseri

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.141

High Value Added Dairy Products

3rd International Conference on Science Ecology and Technology, Roma, İtalya, 14 - 16 Ağustos 2017, ss.19

Identification of toxigenic S. aureus in some foods of animal origin in Kayseri, Turkey,

6th International Conference onFood Safety &Regulatory Measures, Milan, İtalya, 5 - 07 Haziran 2017, ss.1

Investigation of the Presence of Listeria monocytogenes in an Abattoir in Kahramanmaras Province.

International Congress of Food of Animal Origin-Industry Partnership, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 13 Kasım 2016, ss.72-73

Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Foods Animal Origin

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.115

Mıcrobiological Quality of Pastrami Sampled at the Point of Sale in Kayseri Turkey

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.114

Evaluation of Indicator Microorganisms on Cutting Boards and Knives in Pastrami Markets in Kayseri, Turkey

One World-One Health-One Vision International Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 14 - 16 Ekim 2015, ss.74-75

Pastırmalarda Toxoplasma gondii varlığının Real Time PCR ile belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.236-237

Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.240-241

Prevalence and virulence factors of Escherichia coli O157:H7 from poultry giblets in Kayseri, Turkey.

International VET Istanbul Group Congress., Saint Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.634

Kayseri yöresinde süt sığırlarında paratüberkülozun serolojik ve moleküler tanısı.

11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014, ss.294-295

Kanatlı Etlerinden Farklı Yöntemler Kullanılarak Campylobacter spp.'nin İzolasyonu ve İzolatların Multiplex Polymerase Chain Reaction'la İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.326-327

Ordu Bölgesi’nde Tüketime Sunulan Balıklardan Listeria spp. İzolasyon ve İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.344-345

Tavuk Orijinli Termofilik Campylobacter Türlerinin Biofilm Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.324-325

Kanatlılardan E.coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.328-329

Candida tropicalis ilişkili kuzu ölümü

VI. Veteriner Patoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012, ss.59

Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli izolatlarının kinolon direnci.

1ci Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2011, ss.33

Determination of The Effects of Propolis against Staphylococcus aureus with a time dependent kinetic assay via multiparameter microplate reader.

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.120-121

Determination of effectivity of fluconazole against Candida albicans by spectrophotometric time-kill method.

XII. International Congress of Mycology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.66

Antibacterial Effects of Viburnum opulus

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.121

Kayseri Bölgesinde Sığırlarda Tüberkülozun Prevalansı

7. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006, ss.112-113

E-burun sistemi kullanılarak çeşitli mikroorganizmaların ana bileşenler metodu ile analizi.

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’06), İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2006, ss.1-4

Kitap & Kitap Bölümleri

Süt Proteinleri

Süt ve süt ürünleri, Atasever, Mustafa, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.57-71, 2019