Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2014 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitiüsü, Veteriner Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 2006 - 2009 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitiüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1998 - 2003 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Broiler Karkaslarından İzole Edilen Campylobacter jejuni İzolatlarının Makrolid, Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji

 • 2009 Yüksek Lisans

  Çeşitli mikroorganizmalar üzerine gilaburunun antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi (The investigation of antimicrobial effects of gilaburu against various microorganisms)

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2015III. Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ERÜ Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi