Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Veteriner Bilimleri

  • Klinik Öncesi Bilimler

  • Veteriner Mikrobiyoloji

  • Besin Hijyeni ve Teknolojisi