Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki Yaşayan Köpeklerde Görülen Kulak Hastalıklarının İnsidensinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Becerman V., EROL H., HIZLISOY H.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan köpeklerde kulak hastalıkların insidensinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada farklı ırk, yaş ve cinsiyette 250 adet köpek kulak hastalıkları yönünden değerlendirildi. Çalışma kapsamındaki hayvanların tamamında otoskopik, radyolojik ve mikrobiyolojik muayeneler yapılarak değerlendirildi. Çalışmada tespit edilen kulak hastalıklarının %17’sini aurikular hematom oluştururken, %32’sini pinna da yırtık yarası, skafa da kesik yarası gibi aurikula da deformasyon, %9’unu yabancı cisim, %4’nü aurikular apse, %11’ini otitis eksterna kronika purulenta, %28’ini uyuz ve %3’ünü kulak dermatitisi oluşturdu. Yabancı cisim, arikula da apse, uyuz ve kulak dermatitisi tespit edilen toplam 112 hayvanda eş zamanlı olarak otitis eksterna (OE) teşhis edildi. Purulent akıntı görülen 28 hayvanın 10’nunda membrana timpanide (MT) perforasyon, 18’inde ise MT’nin sağlam olduğu görüldü. MT’nin sağlam olduğu hastalarda sadece OE, perfore olan hastalarda ise OE ile otitis media (OM)’nın beraber seyrettiği görüldü. Yapılan araştırma sonucunda kulak hastalıkları insidensinin sarkık kulaklı ırklarda ve özellikle ülkemize has bir köpek ırkı olan Kangal ırkı ve melezi köpeklerde de yüksek seyredebileceği görüldü. Bunun yanı sıra kulak hastalıklarının görülme insidensinde barınak ve iklim şartlarının oldukça etkili olduğu görüldü.