Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turizm Dergilerinde Yayınlanan İnovasyon Başlıklı Makalelerin Bibliyometrik Profili

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.103-123, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Food safety attitudes and practices of chefs in Cappadocia region, Turkey

Journal of Foodservice Business Research, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Mutfak Şeflerinin İşten Kaynaklı Gerginlikleri İle İş-Aile Çatışmaları Arasındaki İlişki

Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.20, ss.453-466, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi

MANAS Journal of Social Studies, cilt.7, sa.3, ss.861-877, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Individual Innovativeness of Chefs

Journal of Business Management and Economic Research, cilt.1, ss.26-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.117-148, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı İlişkisi

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.51-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi Kapadokya Bölgesi Örneği

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.117-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşteri Değeri Müşteri Sermayesi Ve Otel Performansı İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.87-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULUSLARARASI İNDEKSLERCE TARANAN KIŞ TURİZMİ BAŞLIKLI MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.2-11

Individual Innovativeness of Chefs

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye, 23 - 30 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.1490-1500 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

İnovasyon

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ, KARAMUSTAFA, KURTULUŞ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.547-580, 2018

Ansiklopedide Bölümler

Odaların Satışa Kapalı Olması

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.357, 2019

Turizm ve İnovasyon

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.566, 2019

Turisti İten Faktörler

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.518-519, 2019

Müşteriye Para İadesi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.350, 2019

Konuk Ödemeli Geceleme

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.291, 2019

Coğrafi Uzaklık

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.68, 2019

Odaların Kategorisiz Verilmesi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.356-357, 2019

Konuk Bilgileri (Incognito)

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.291, 2019

Konaklama Belgesi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.283, 2019

Ortalama Kalış Süresi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.364, 2019

Turisti Çeken Faktörler

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ss.510-511, 2019