ULUSLARARASI İNDEKSLERCE TARANAN KIŞ TURİZMİ BAŞLIKLI MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ


Çalhan H. , Çakıcı C.

1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.2-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-11

Abstract

The aim of this study is to investigate the articles about winter tourism and ski tourism published in English in international journals in Web of Science and Scopus databases between 1975-2019 by bibliometric analysis method. The reason for selecting these databases (Science Citation Index-SCI, Social Science Citation Index-SSCI ve Art & Humanities Citation Index-A&HCI) is that international scientific citation indexes can be accessed through these databases. All English articles accessed through Web of Science and Scopus databases were investigated on 05.09.2019 by limiting from 1975 to 2019 and with the title "winter tourism" and "ski tourism". As a result of the investigation, total of 59 articles were determined as 41 winter tourism and 18 ski tourism. The determined articles were subjected to bibliometric examination. It was determined that articles were published between 1990 and 2019 in related databases. Most of the articles were published in 2011, 2018 and 2019 years respectively. 29 of 59 articles were published directly in tourism related journals. The highest numbers of articles were published in “Journal of Sustainable Tourism”, “Tourism Management” and “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” journals.

Keywords: Winter tourism, Ski tourism, Bibliometric analysis

Bu çalışmanın amacı, Web of Science ve Scopus veri tabanlarında taranan dergilerde, 1975-2019 yılları arasında, İngilizce olarak yayımlanmış kış ve kayak turizmi başlıklı makalelerin bibliyometrik incelemesini yapmaktır. Bu veri tabanlarının seçilmesinin nedeni, uluslararası bilimsel atıf indekslerine (Science Citation Index-SCI, Social Science Citation Index-SSCI ve Art & Humanities Citation Index-A&HCI) bu veri tabanları üzerinden ulaşılabilmesidir. 05.09.2019 tarihinde Web of Science ve Scopus veri tabanlarında makale yayın yılı aralığı 1975-2019 olarak sınırlandırılarak başlığında "kış turizmi" ve "kayak turizmi" geçen tüm İngilizce makaleler taranmıştır. Tarama sonucunda 41 kış turizmi ve 18 kayak turizmi olmak üzere toplam 59 makale tespit edilmiştir. Tespit edilen makaleler, bibliyometrik incelemeye tabi tutulmuştur. Konu ile ilgili makalelerin 1990 yılından itibaren yayımlanmaya başladığı, en çok yayının 2011, 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 29 çalışmanın doğrudan turizmi konu edinen dergilerde yayımlandığı görülmüştür. Bu konuda en çok yayının “Journal of Sustainable Tourism”, “Tourism Management” ve “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” adlı dergilerde yayınlandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, Kayak turizmi, Bibliyometrik analiz