Turizmde İnovasyon Araştırmalarının (WoS) Bibliyometrik Haritalama Yöntemi İle İncelenmesi


Creative Commons License

Çalhan H., Orhan H. C.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.14, no.2, pp.851-871, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier