Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bibliometric Profile of Innovation Related Articles Published in Academic Tourism Journals

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.17, no.1, pp.103-123, 2020 (Other Refereed National Journals)

Food safety attitudes and practices of chefs in Cappadocia region, Turkey

Journal of Foodservice Business Research, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Mutfak Şeflerinin İşten Kaynaklı Gerginlikleri İle İş-Aile Çatışmaları Arasındaki İlişki

Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.20, pp.453-466, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi

MANAS Journal of Social Studies, vol.7, no.3, pp.861-877, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Individual Innovativeness of Chefs

Journal of Business Management and Economic Research, vol.1, pp.26-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.117-148, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı İlişkisi

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.51-84, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi Kapadokya Bölgesi Örneği

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.117-148, 2015 (Other Refereed National Journals)

Müşteri Değeri Müşteri Sermayesi Ve Otel Performansı İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.2, pp.87-120, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ULUSLARARASI İNDEKSLERCE TARANAN KIŞ TURİZMİ BAŞLIKLI MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.2-11

Individual Innovativeness of Chefs

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 23 - 30 September 2017, vol.1, no.1, pp.1490-1500 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İnovasyon

in: YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ, KARAMUSTAFA, KURTULUŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.547-580, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Odaların Satışa Kapalı Olması

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.357, 2019

Turizm ve İnovasyon

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.566, 2019

Turisti İten Faktörler

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.518-519, 2019

Müşteriye Para İadesi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.350, 2019

Konuk Ödemeli Geceleme

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.291, 2019

Coğrafi Uzaklık

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.68, 2019

Odaların Kategorisiz Verilmesi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.356-357, 2019

Konuk Bilgileri (Incognito)

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.291, 2019

Konaklama Belgesi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.283, 2019

Ortalama Kalış Süresi

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.364, 2019

Turisti Çeken Faktörler

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.510-511, 2019