Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A heritable profile of six miRNAs in autistic patients and mouse models.

Scientific reports, cilt.10, sa.1, ss.9011, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Disregulation of Autophagy in the Transgenerational Cc2d1a Mouse Model of Autism

NEUROMOLECULAR MEDICINE, cilt.22, sa.2, ss.239-249, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of OSR-1 With Vascular Dysfunction and Hypertension in Polycystic Kidney Disease

THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS, cilt.24, sa.1, ss.64-71, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Relationship of genetic factors with development of aortic dissection and aneurysm

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, sa.4, ss.557-564, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Role of circulating microRNAs in acute appendicitis.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.24, ss.211-215, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A role of the endothelial nitric oxide system in acute renal colic caused by ureteral stone

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.36, sa.2, ss.266-270, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toll-Like Receptors in the Progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS, cilt.20, sa.6, ss.615-622, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genetic expressions of thrombophilic factors in patients with Sheehan's syndrome.

Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, cilt.32, ss.908-911, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

GENETIC DISORDERS OF PITUITARY DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH SHEEHAN'S SYNDROME

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.12, sa.4, ss.413-417, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Role of endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, sa.4, ss.338-343, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The roles of CC2D1A and HTR1A gene expressions in autism spectrum disorders

METABOLIC BRAIN DISEASE, cilt.31, sa.3, ss.613-619, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders: Applications of Whole Exome Sequencing Technology.

Psychiatry investigation, cilt.13, ss.255-64, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mutant Adenosine Deaminase 2 in a Polyarteritis Nodosa Vasculopathy

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, cilt.370, sa.10, ss.921-931, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Role of TNF-? and PAI-1 In Familial Mediterranean Fever (FMF)

MODERN RHEUMATOLOGY, cilt.23, sa.1, ss.140-145, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Animal models of autism: a perspective from autophagy mechanisms

Journal of Translational Genetics and Genomics, cilt.4, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polymorphisms that affect propofol metabolism and their clinical effects

Advance Research Journal of Medical and Clinical Sciences, cilt.5, sa.12, ss.39-45, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Yeni Nesil Sekans Teknolojisinin Kullanımı Ve Güncel Yaklaşımlar.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2016, sa.25, ss.92-99, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması

Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi), cilt.6, sa.2, ss.165-169, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Association Of Copy Number Variations In Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review

Chinese Journal of Biology, cilt.2014, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MTHFR gene C677T polymorphism in autism spectrum disorders

Genetics Research International, cilt.2014, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Otizmin Genetik Temelleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), ss.86-92, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biotechnology, Cloning and Ethics.

Global Bioethics, cilt.27, ss.179-182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULK1 geninin agresif meme kanser hücrelerinde rolü

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi., İzmir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018

Cc2d1a Otistik Fare Modelinde LC3 ve Beclin Ekspresyonlarının Araştırılması.

7. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2018, ss.36

Bypass Ameliyatı Geçiren Hastaların Kan ve Miyokard Dokularında PTEN Geninin Ekspresyonunun Araştırılması.

7. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2018, cilt.1, ss.59

CIRCULATING MICRORNAS IN ACUTE APPENDICITIS

5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and emergency medicine, 14. ulusal acil tıp kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 Mayıs 2017

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞININ İLERLEMESİNDE TOLL-BENZERİ RESEPTÖRLERİN ETKİSİ

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 Mayıs 2017

Otizmde mikroRNA Profili.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.153

Otizmde mikroRNA Profili Sözlü Bildiri

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.154

Otizmde ve PTEN Geninin İlişkisinin Araştırılması.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.336

Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Otistik Spektrum Bozukluklarında Araştırılması.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.367-368

Otizmli hastalarda neuralized 1 (NEURL1) ve RGS14 Genlerinin Hafıza ve Öğrenme ile İlişkileri.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.337

Otizmde Dil ve Konuşma Gelişiminde FOXP2 Geninin Rolü.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.320

Otizm ve PTEN Geninin İlişkisinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.336-337

Otizmde Dil ve Konusma Gelisiminde FOXP2 Geninin Rolü

Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.336

Behçet Hastalığında ACE Polimorfizminin Araştırılması.

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2014, ss.1

Otizmde CC2D1A Gen Ekspresyonunun Araştırılması.

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2014, ss.1

Behçet Hastalığında AE Polimorfizminin Araştırılması

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2014, ss.166

ARNTL2 Gene Expression In Autism Spectrum Disorders (Oral Presentation).

24th International Medical Sciences Student Congress., İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2014, ss.54

Investigation of HIF1? Gene Expression In Mineworkers.

24th International Medical Sciences Student Congress., İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2014, ss.120

Investigation of HIF1a Gene Expression in Mineworkers

24th International Medical Sciences Student Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2014, ss.120

ARNTL2 Gene Expression in Autism Spectrum Disorders

24th International Medical Sciences Student Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2014, ss.54

TLR-2 Gen Polimorfizminin Otizmdeki Rolü

Konya Otizm Günleri, Konya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.58

The Association of TNF-alpha and NOS3 Gene Expressions in Autism.

5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology., Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013

Recessive mutations in CECR1, encoding adenosine deaminase 2 (ADA2), cause Polyarteritis Nodosa (PAN). (Oral Presentation).

7th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID)., İsviçre, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.1

Ekzom Sekans İle Otizm-Nonssendromik Mental Retardasyonlu Bir Ailede Yeni Bir Mutasyon Tanımlanması.

1. Uluslararası Katılımlı Otizm Kongresi (Sözel Bildiri), Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.1

McKusick-Kaufman Sendromlu Bir Olgu Sunumu.

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012

MEFV Geninde Yeni Bir Mutasyonun Tanımlanması: R717H.

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012

Otizmin 19p13 Bağlantısı ve Ekzom Sekansın Başarısı.

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012

Epidermolysis Bullosa Dystrophica’lı Bir Olgu Sunumu.

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012

Investigation of PAI-1 4G/5G Polymorphism In Turkish FMF Patients.

IX. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi., İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010

MEFV Gene Mutations Screening In Turkish Population.

IX. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010

Lösemilerde Moleküler Analiz

XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009

Ailesel Akdeniz Ateşi Olgularında Mutasyon Taranması.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyoteknolojiye Genel Bakış ve Tarihi Süreç

Güncel Biyoteknoloji Uygulamaları, Dündar M, Bağış H, Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.1-23, 2017

Diğer Yayınlar