Duchhene/Becker Musküler Distrofi Hastalarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Delesyon Analizi


TAHERİ S. , ŞENER E. F. , SAATÇİ Ç. , ÖZKUL Y. , DÜNDAR M.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey