Duchhene/Becker Musküler Distrofi Hastalarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Delesyon Analizi


TAHERİ S. , ŞENER E. F. , SAATÇİ Ç. , ÖZKUL Y. , DÜNDAR M.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye