KAFA TRAVMASI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA PENTOKSİFİLİN VE 2 METOKSİESTRADİOLÜN HIF 1 ALFA TNF ALFA APOPİTOZ VE TELOMERAZ AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLİGENLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI DENEYSEL ÇALIŞMA


ULUTABANCA H., yüceer a., TAHERİ S., KÜÇÜK A., ŞENER E. F., BİLGEN M., ...More

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2016, vol.26, pp.63-64

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 26
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63-64
  • Erciyes University Affiliated: Yes