Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 5. Uluslararası Katılımlı Erciyes Genetik Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 Moleküler Tanıda Yeni Nesil Dizileme ve Biyoinformatik Çalıştayı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 Proje Park 15 Biyo-Med Ar-Ge Proje Pazarı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 1st International Advisory Board

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Katılımlı Konya Otizm Günleri

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2013 Otizm Farkındalık Semineri

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Katılımlı Laboratuar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2012 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 10.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 1. Uluslararası Katılımlı Otizm Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 9th Balkan Congress of Medical Genetics

  Katılımcı

  Timisoara, Romanya

 • 2010 IX. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2008 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2008 VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2019 Gevher Nesibe Teşvik Ödülleri 2019 (Birincilik Ödülü)

  Erciyes Üniversitesi

 • Mayıs 2017 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi

  19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • Mart 2014 Kronik Stres Altındaki Maden işçilerinde Telomeraz Aktivitesinin Araştırılması (3.lük ödülü)

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Mart 2014 Gevher Nesibe Tıp Ödülleri 2014 (İkincilik Ödülü)

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Mart 2014 Gevher Nesibe Tıp Ödülleri 2014 (Birincilik ödülü)

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Mart 2014 Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Hastalarda Saldırganlık, Öfke ve Ağrıya Duyarsızlıkla İlgili Genlerin Araştırılması (1.lik ödülü)

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Haziran 2008 Kanserli Hastalarda Tromboz Gelişiminde Genetik Polimorfizmlerin Etkisi.

  5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi (UTOK 2008)

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 445

h-indeksi (WOS): 8