Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2004 Yüksek Lisans-Tezsiz

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Öğretmenliği, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Otizm ve Genetik Temelinin Araştırılması

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Arteriyo-Venöz Fistül Trombozu Gelişen Ve Gelişmeyen Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz Protrombin, Faktör-V Ve Plazminojen Aktivatör İnhibitör Tip 1 Polimorfizmlerinin Araştırılması.

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013Ölçme Değerlendirme Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2008RNA İnterferens Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2008Microarray Training and Data Analysis Course

  Sağlık ve Tıp , Ortadoğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuarı

 • 2007Deneysel Araştırma Kursu (Basic Course in Laboratory Animals Science)

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi DEKAM

 • 2007DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü