Prof. MUSTAFA ARGUNŞAH


Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Email: argunsah@erciyes.edu.tr
Office Phone: +90 352 207 6666 Extension: 33556
Web: https://avesis.erciyes.edu.tr/argunsah/
Address: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Metrics

Publication

205

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

36

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1986 - 1989

1986 - 1989

Doctorate

Marmara University, Sosyal Bilimler , Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

1983 - 1986

1983 - 1986

Postgraduate

Marmara University, Sosyal Bilimler , Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

1979 - 1983

1979 - 1983

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

1989

1989

Doctorate

Muhammed bin Mahmud Şirvani, Tuhfe-i Muradi (İnceleme-Metin-Dizin)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

1986

1986

Postgraduate

Şükri-i Bitlisi'nin Selimnamesi ve Eserdeki Doğu Türkçesi Unsurlar

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

1995 - 2001

1995 - 2001

Associate Professor

Erciyes University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1989 - 1995

1989 - 1995

Assistant Professor

Erciyes University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1988 - 1989

1988 - 1989

Lecturer

Erciyes University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1984 - 1988

1984 - 1988

Research Assistant

Marmara University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Managerial Experience

2009 - 2009

2009 - 2009

2008 - 2008

2008 - 2008

Erciyes University

2005 - 2008

2005 - 2008

Head of Department

Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2005 - 2008

2005 - 2008

Erciyes University

2005 - 2008

2005 - 2008

Erciyes University

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Söz Dizimi

ARGUNŞAH M.

H.KORKMAZ(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Türkçenin Kadınla İlgili Söz Varlığı

ARGUNŞAH M.

N.GÜNER(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Develi'de Ticaret Dili

ARGUNŞAH M.

A.Şükrü(Student)

2016

2016

Postgraduate

Kısasu'l-Enbiya'nın Grameri

ARGUNŞAH M.

S.CANAN(Student)

2014

2014

Postgraduate

Töre Bitigi Grameri

ARGUNŞAH M.

H.KORKMAZ(Student)

2014

2014

Doctorate

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Fiil

ARGUNŞAH M.

L.GÜVENÇ(Student)

2014

2014

Postgraduate

Türkçede Emir Kipinin İşlevleri

ARGUNŞAH M.

M.UÇAR(Student)

2014

2014

Doctorate

Türk Dilinde Örtmeceler

ARGUNŞAH M.

G.OSPANOVA(Student)

2012

2012

Postgraduate

Hacılar Ağzı

ARGUNŞAH M.

M.ALAN(Student)

2009

2009

Postgraduate

Kitab-ı İmaniye (Metin-Gramer-Sözlük)

ARGUNŞAH M.

M.GÖK(Student)

2008

2008

Doctorate

Karahanlı Türkçesinde Fiil

ARGUNŞAH M.

G.GÜNER(Student)

2008

2008

Postgraduate

Mukaddimetül-Edeb Grameri

ARGUNŞAH M.

N.GÜNER(Student)

2007

2007

Postgraduate

Garib-nâme?de Ekler

ARGUNŞAH M.

S.YAKUT(Student)

2007

2007

Doctorate

Türkiye Türkçesinde Bitki Adları

ARGUNŞAH M.

M.FATİH(Student)

2006

2006

Postgraduate

Kayseride Ticaret Dili

ARGUNŞAH M.

Ö.KILIÇ(Student)

2004

2004

Postgraduate

Harezm Türkçesinde İsim

ARGUNŞAH M.

L.GÜVENÇ(Student)

2004

2004

Postgraduate

Nehcül-Ferâdiste Fiiller

ARGUNŞAH M.

B.SAYGI(Student)

2003

2003

Postgraduate

Suluova Ağzı

ARGUNŞAH M.

T.PEKACAR(Student)

2003

2003

Postgraduate

Türk Dilinde Ünsüz Değişmeleri

ARGUNŞAH M.

G.GÜNER(Student)

1996

1996

Postgraduate

PosofluMüdami?nin Divan Tarzındaki Şiirleri,

ARGUNŞAH M.

B.KIRZIOĞLU(Student)

1993

1993

Postgraduate

Nevşehir İli Ürgüp ve Avanos Yöresi Ağızları

ARGUNŞAH M.

Z.YEŞİLÖZ(Student)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Grammatica Turcico-Latina'nın Yayımı Üzerine Görüşler

ARGUNŞAH M.

Dil Araştırmaları , vol.16, no.30, pp.297-313, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Türkçe Sözlük’xxte Tanımlama ve Tanıklama Sorunları

ARGUNŞAH M.

Türük , vol.7, no.16, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Codex Cumanicus’xxta /w/ Sesi Var mıdır?

ARGUNŞAH M.

Dil Araştırmaları , no.22, pp.7-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Latin Alfabesine Niçin ve Nasıl Geçtik

ARGUNŞAH M.

Türkiye Yeni Ufuklar , no.27, pp.22-25, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

"Türkiye Türkçesinin Sorunları"

ARGUNŞAH M.

Yeni Türkiye , no.55, pp.101-115, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

"Çağatay Türkçesi"

ARGUNŞAH M.

Yeni Türkiye , no.55, pp.357-373, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

“Gagauz (Gökoğuz)”

ARGUNŞAH M.

Yeni Türkiye (Türk Dünyası Özel Sayısı) , no.54, pp.2156-2166, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

“Atatürk’e Yanlış Söyletilen Bir Zarf"

ARGUNŞAH M.

Türk Dili, , no.733, pp.62-66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

“Türk Milliyetçiliği, Türkçe ve Ziya Gökalp”

ARGUNŞAH M.

Türk Yurdu , vol.31, no.285, pp.31-36, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

“Harezm Dönemi Metinlerinde e/i Sorunu”,

ARGUNŞAH M.

DİL ARAŞTIRMALARI , no.6, pp.47-60, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

“Divan?da Kısa Bir Gezinti”

ARGUNŞAH M.

Türk Edebiyatı, , no.420, pp.22-25, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Sultaniye ve Sağlık Yiyecek İlişkisi

ARGUNŞAH M.

Yemek ve Kültür , no.2, pp.50-53, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

“QezenferPaşayev: Kerkük DialektininFonetikası”

ARGUNŞAH M.

Türk Dili , no.628, pp.373-377, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

“Habib Hürmüzlü, Kerkük Türkçesi Sözlüğü,

ARGUNŞAH M.

Türk Dili, , no.627, pp.282-284, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

“Yaşayan Kıbrıs Türk Ağzı”,

ARGUNŞAH M.

Türk Dili, , no.614, pp.193-202, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Kıbrıs Ağzında Ünlü Değişmeleri

ARGUNŞAH M.

İlmi Araştırmalar , no.11, pp.7-27, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

“4. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu”,

ARGUNŞAH M.

Türk Dili, , no.577, pp.98-99, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

1994

1994

“Gagavuz Türklerinin Kullandığı Alfabeler"

ARGUNŞAH M.

Türk Dili , no.513, pp.218-222, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

1992

1992

“Tuhfe-i Murâdî ve Dil Hususiyetleri”

ARGUNŞAH M.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI , no.76, pp.125-143, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

1990

1990

“Uygur Atasözlerinde Vatan Sevgisi”

ARGUNŞAH M.

Erciyes , no.156, pp.12-13, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

1990

1990

Gagauz Türklerinin Manileri

ARGUNŞAH M.

Türk Kültürü , no.332, pp.48-54, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

1990

1990

1 Türk Dili Kurultayı ve Sonuçları

ARGUNŞAH M.

Erciyes , no.155, pp.9-10, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)

1985

1985

“Uygur Halk Koşakçıları”

ARGUNŞAH M.

Doğu Türkistanın Sesi , vol.2, pp.78-87, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Codex Cumanicus’ta Geçen ’Agır Sıy’ ve ’Sıy Tabuh’ İkilemeleri Üzerine

ARGUNŞAH M.

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018, vol.1, pp.105-113

2017

2017

Codex Cumanicus’xxun Türk Sözlükçülüğündeki Yeri

ARGUNŞAH M.

Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü, 19 - 21 April 2017

2017

2017

Küreselleşme ve Gagauz Türkçesinin Geleceği

ARGUNŞAH M.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13 - 16 November 2017

2017

2017

Türkiye Türkçesindeki Kadınla İlgili Temel Söz Varlığının Tarihi Gelişimi

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 May 2017

2017

2017

Gagauz Türkçesi Tehlike Altında mı?

ARGUNŞAH M.

4th International Symposium on Asian Languages and Literatures, 2 - 04 February 2017

2017

2017

Codex Cumanicus’xxta /w/ Sesi Var mıdır?

ARGUNŞAH M.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22 May 2017 - 26 May 2018

2017

2017

Ana Sözü Gazetesinin Gagauz Türkçesinin Gelişmesine Yaptığı Katkılar

ARGUNŞAH M.

Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi, 11 - 14 May 2017

2016

2016

Kutadgu Bilig de Kö ül Kelimesiyle Kurulan Deyimlerin Anlam Dünyası

ARGUNŞAH M.

Yûsuf Has HâcIb’In Doğumunun1000. Yılında Kutadgu BIlIgTÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ŞÂHESERI, 18 - 20 December 2016, pp.258-280

2016

2016

Codex Cumanicus un Türk Dili Tarihindeki Yeri

ARGUNŞAH M.

Caş Türkologdordun VII El Aralık Simpozyumu (Yusuf Has Hacib Balasaguninin 1000 Cıllıgına Arnalat) Bişkek /Kırgızistan, 21 - 23 April 2016

2015

2015

Ahmet Mithat Efendi ve İmla Meselesi

ARGUNŞAH M.

Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 18 December 2015

2015

2015

Yayımının 70 Yılı Dolayısıyla Türkçe Sözlük ve Sözlükçülüğümüzün Bugünü

ARGUNŞAH M.

İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı - II (4-6 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi), Ankara, Turkey, 4 - 06 September 2015

2014

2014

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ile Kodeks Kumanikus u Biçim Bilgisi Yönünden Karşılaştırma

ARGUNŞAH M.

7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, vol.2, pp.89-104

2013

2013

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ile Kodeks Kumanikus u Ses Bilgisi Yönünden Karşılaştırma

ARGUNŞAH M.

XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri I (11-13 kasım 2014), İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.531-532

2014

2014

Osmanlılarda Manzum Tarih Yazıcılığı ve Şükrî nin Selimnâmesi

ARGUNŞAH M.

Türk Edebiyatında Manzum Tarihler Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 December 2014

2014

2014

Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ile Kodeks Kumanikus’xxu Biçim Bilgisi Yönünden Karşılaştırma

ARGUNŞAH M.

7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 October 2014

2010

2010

Türk Dünyasında Mevlit Geleneği ve Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Mevlidü n nebî

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, (Türk Dil Kurumu-Erciyes Üniversitesi, 7-9 Ekim 2010, Kayseri) Bildirileri, Turkey, 7 - 09 October 2010

2012

2012

Orthography of Vowels in Codex Cumanicus I Unrounded Vowels Codex Cumanicus ta Ünlülerin İmlası I Düz Ünlüler

ARGUNŞAH M.

II: Uluslararası Türkoloji Sempozyumu (12-14 Eylül 2012), VARŞOVA, 12 - 14 September 2012

2013

2013

Bir Kültür Hazinesi Olarak Kodeks Kumanikus

ARGUNŞAH M.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (4-7 Aralık 2013-Bursa), Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013

2013

2013

Karışık Dilli Bir Eser Kitâb ı Ata Dede

ARGUNŞAH M.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (30 Eylül-04 Ekim 2013), 30 September - 02 October 2013

2012

2012

Türkçeyi Sadeleştirme Hareketi İçerisinde Ziya Gökalp ın Yeri

ARGUNŞAH M.

Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı, Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu (7-9 Mayıs 2012, İstanbul), İstanbul, Turkey, 7 - 09 May 2012

2012

2012

Tıp Eserlerinin Türk Nesir Dilinin Oluşumuna Etkisi

ARGUNŞAH M.

Anadolu'da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa Bilgi Şöleni (14 Aralık 2012), Turkey, 14 - 16 December 2012

2012

2012

Türkiye Türkçesinin Gagauz Edebî Diline Etkisi

ARGUNŞAH M.

III. Gagauzlar Dünya Kongresi (02-03 Kasım 2012), KOMRAT, Moldova, 2 - 03 November 2012

2012

2012

Codex Cumanicus ta Ünlülerin İmlası II Yuvarlak Ünlüler

ARGUNŞAH M.

7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (24-28 Eylül 2012), 24 - 28 September 2012

2012

2012

Ahmet Midhat Efendi ve Dilde Sadeleşme

ARGUNŞAH M.

İstanbul Ahmet Midhat Efendi Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 December 2012

1991

1991

Gagauz Halk Edebiyatında Osmanlı Türk Kültürünün İzleri

ARGUNŞAH M.

Güney Doğu Avrupa’da Türkler ve Gagauzların Etno-Kültürel Genişleme Meseleleri Kongresi, 25 - 29 April 1991

2006

2006

Harezm Dönemi Metinlerinde e i Sorunu

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 29 May - 01 June 2006

2011

2011

Bulgaristan Gagauzlarının Ağız Özellikleri

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 26-29 Ekim 2011, Edirne, Turkey, 26 - 29 October 2011

2011

2011

Kadı Burhaneddin in Tuyuğlarının Dili

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Cumhuriyet Üniversitesi, 13-15 Ekim 2011, Sivas., 13 - 15 October 2011

2011

2011

Ziya Gökalp ın İmla Üzerine Düşünceleri

ARGUNŞAH M.

Yüzüncü Yılında Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Çalıştayı Bildirileri (29-30 Nisan 2011, Turkey, 29 - 30 April 2011

2011

2011

Ziya Gökalp ın Genç Kalemler deki Müstear İsimleri Sorunu

ARGUNŞAH M.

Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu (11-13 Nisan 2011), İZMİT, 11 - 13 April 2011

2009

2009

Karahanlı Türkçesinde Emir Ekleri Üzerine

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig Bilgi Şöleni, 26-27 Ekim 2009, 26 - 27 October 2009

2010

2010

Haliloğlu Ali nin Yusuf u Zelihası ve Dili Üzerine Yeni Görüşler

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, 1 - 02 December 2010

2008

2008

Divanü Lügati t Türk te Geçen ba ram bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

ARGUNŞAH M., GÜNER G.

Uluslararası Doğumunun 1000. Yıl Dönümünde Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni, 24-27 Kasım 2008, Pekin/ÇİN., China, 24 - 27 November 2008

2008

2008

Irak Türkmen Türkçesindeki 2 Teklik Kişi Emir Ekleri Üzerine

ARGUNŞAH M.

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (20-25 Ekim 2008), Ankara., 20 - 25 October 2008

2008

2008

Kayseri Örneğinde Şehirlileşme ve Türkçe

ARGUNŞAH M.

Şehirleşme ve Türkçe Bilgi Şöleni (29 Mayıs 2008), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi – Türk Dil Kurumu, İstanbul., Turkey, 29 - 31 May 2008

2008

2008

Divânü Lügâti't-Türk'te Geçen badram-bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

GÜNER G., ARGUNŞAH M.

ULUSLARARASI DOĞUMUNUN 1000. YIL DÖNÜMÜNDE KAŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LUGATİ'T-TÜRK BİLGİ ŞÖLENİ, China, 1 - 04 January 2008

2007

2007

Güncel Türkçe Sözlüklerin Muhtevası Ne Olmalıdır

ARGUNŞAH M.

Sözlük Bilimi Toplantısı (25 Mayıs 2007), Marmara Üniversitesi, İstanbul., Turkey, 25 - 27 May 2007

2007

2007

Türkçe Sözlüklere Eleştirel Bir Bakış

ARGUNŞAH M.

Aşık Paşa ve Türkçe Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 May 2007

2000

2000

Bilinmeyen Bir Fıkıh Kitabı Hiyeretü l Fukaha

ARGUNŞAH M.

4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 25-29 Eylül 2000, Çeşme/İzmir, 25 - 29 September 2000

2007

2007

Gagavuz Türkçesinin Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Durumu

ARGUNŞAH M.

Uluslararası Gagauz Dili Sempozyumu (27-28 Aralık 2007), TDK, Ankara., 27 - 28 December 2007

2006

2006

Kayseri de Bir İş Yeri Adı Armonium dan Kayseri Park a

ARGUNŞAH M.

II. Erciyes Türkçe Günleri (12-13 Nisan 2007), Turkey, 12 - 13 April 2006

2004

2004

Türk Fikir Adamı Ziya Gökalp ve Onun Türkçeciliği

ARGUNŞAH M.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi II. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Kazakhstan, 6 - 10 October 2004

2002

2002

Cumhuriyet Döneminde Türkçe

ARGUNŞAH M.

V. Türk Kültürü Kongresi, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü, Geleceği, 17 - 21 December 2002

2002

2002

Moldovanca ve Rusça Karşısında Gagauz Türkçesinin Geleceği

ARGUNŞAH M.

10. Yıldönümünde Moldova-Türkiye İlişkileri Sempozyumu, 9 - 11 October 2002

1999

1999

Gagauz Türkçesinde Soru Cümleleri

ARGUNŞAH M.

IV. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 17 - 18 November 1999

2000

2000

Standart Gagauz Türkçesi Oluşturulması Bağlamında Sorunlar ve Teklifler

ARGUNŞAH M.

V. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 6 - 08 November 2000

1998

1998

Türkçe Sözlük TDK 1998 Üzerine

ARGUNŞAH M.

Sözlük Bilimi Sempozyumu, 19 - 21 May 1998

1996

1996

A Gerundium Ekinin Mağa Yerine Kullanılışı

ARGUNŞAH M.

3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, (24-27 Eylül 1996, Ankara), 24 - 27 September 1996

1997

1997

Türkiye Türkçesinin Gagauz Türkçesine Etkileri

ARGUNŞAH M.

9. Milli Türkoloji Kongresi, Turkey, 15 - 19 September 1997

1994

1994

Dolgancanın Kelime Hazinesi

ARGUNŞAH M.

Milletlerarası Sibirya Sempozyumu, 2 - 04 April 1994

1992

1992

Cengiz Aytmatov un Eserlerinde Millî Kültür Unsurları

ARGUNŞAH M.

Milletlerarası Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 7 - 09 May 1992

1992

1992

Sarıoğlan Kayseri İlçesinin Üzerlik Köyü Toponomisi

ARGUNŞAH M.

Erciyes Yöresi II. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Turkey, 17 - 21 May 1992

1991

1991

Gagauz Türkçesinde Yunus Emre

ARGUNŞAH M.

Yunus Emre Sempozyumu Bildiriler (2 Mayıs 1991-İstanbul), Turkey, 1 - 02 May 1991

Books & Book Chapters

2022

2022

Codex Cumanicus

ARGUNŞAH M., GÜNER G.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2022

2022

2022

Harezm Türkçesi Kuran Tercümesi Yayımı Üzerine Görüşler 1: Müstensihten Kaynaklanan Yanlışlıklar

ARGUNŞAH M.

in: Prof. Dr. Ceval Kaya Armağanı, Sertkaya, Osman Fikri, Karaağaç, Günay, Şen, Mesut, Editor, Akçağ, Ankara, pp.53-84, 2022

2022

2022

Harezm Türkçesi Kuran Tercümesi Yayımı Üzerine Görüşler 2: Bazı Düzeltme Önerileri

ARGUNŞAH M.

in: Türklük Bilimi Araştırmaları Şükrü Halûk Akalın Armağanı, Yalçın Çelik, S. Dilek, Yılmaz, Emine, Kumanlı, M. Samet, Editor, Akçağ, Ankara, pp.91-114, 2022

2022

2022

Harezm Türkçesi Kuran Tercümesi Yayımı Üzerine Görüşler III: Bazı Anlamlandırma Önerileri

ARGUNŞAH M.

in: Prof. Dr. Recep Toparlı Armağanı, Argunşah, Mustafa, Vural, Hanifi, Editor, Kesit, İstanbul, pp.27-44, 2022

2021

2021

Fethali Kaçar'ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü ve İmlası

ARGUNŞAH M.

in: DOĞUMUNUN 60. YILINDA NEVZAT ÖZKAN ARMAĞANI EDIYÄ YAZIKA, Hacer TOKYÜREK - Beytullah BEKAR, Editor, Nobel, Ankara, pp.359-383, 2021

2021

2021

Anadolu'da İlk Türk Şairleri ve Yunus Emre

ARGUNŞAH M.

in: Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Hatıra Kitabı, Yüksel Topaloğlu, Levent Doğan, Ayşe Nur Özdemir, Müge Atakan, Editor, Trakya Üniversitesi, pp.159-180, 2021

2021

2021

“MemMemlûk Sahasında Harezm-Altın Ordu Türkçesi Etkisinde Yazılan Eserler

ARGUNŞAH M.

in: Orta Türkçe Döneminin İlk Evresi: Sorunlar ve Çözüm Önerileriyle Harezm Türkçesi, Yaşar Şimşek, Editor, Akçağ, Ankara, pp.43-61, 2021

2020

2020

Harezm ve Kıpçak Türkçesi

ARGUNŞAH M.

in: Türkoloji El Kitabı, YAVUZ KARTALLIOĞLU, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.52-69, 2020

2020

2020

Ömer Seyfettin ve İstanbul Türkçesi

ARGUNŞAH M.

in: Ömer Seyfettin, HÜLYA ERAYDIN ARGUNŞAH, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.205-230, 2020

2020

2020

Gagavuzların Latin Alfabesine Geçiş Süreci, Uygulamaları ve Sonuçları

ARGUNŞAH M.

in: Türk Dünyasında Ortak Alfabe, Okan Yeşilot, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.179-201, 2020

2019

2019

Gagauz Türkologlar: Gavril A. Gaydarcı

ARGUNŞAH M.

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.405-413, 2019

2019

2019

Gagauz Türkologlar: Dionis N. Tanasoğlu

ARGUNŞAH M.

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.401-405, 2019

2019

2019

Anadolu’xxda Batı Oğuzcasının Yazı Dili Olma Sürecinde Behcetü’xxl-Hadayık’xxın Yeri

ARGUNŞAH M.

in: Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hatıra Kitabı, Fikret Turan, Özcan Tabaklar, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.151-170, 2019

2018

2018

Bilim Dili Türkçe

ARGUNŞAH M.

in: Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri, Akın Cüneyt, Editor, Kesit, İstanbul, pp.27-40, 2018

2018

2018

Sosyal Medyanın Yazıma Etkisi

ARGUNŞAH M.

in: 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, Bilal Çakıcı, Nevzat Gözaydın, Hamza Zülfikar, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.179-189, 2018

2017

2017

Anadolu’xxda Yazılan İlk Tıp Kitaplarının Türk Nesir Dilinin Oluşmasına Etkisi

ARGUNŞAH M., KARTAL A., TULUM M. M., ARMUTLU S., AĞCA F., ZAVOTÇU G.

in: Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Ahmet KARTAL, Zafer KOYLU, Editor, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir, pp.525-534, 2017

2017

2017

Tanzimattan Cumhuriyete Bir Sosyal Veri Kaynağı Olarak Kadın Yazarlar ve Eserleri

ARGUNŞAH H., ARGUNŞAH M., ÖZKAN N., ERCİLASUN A. B., ERCİLASUN B., KOCAKAPLAN İ., et al.

in: Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, A.İ.Öbek, Y. Topaloğlu,O. Durmuş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.470-484, 2017

2015

2015

Codex Cumanicus

ARGUNŞAH M.

Kesit, İstanbul, 2015 Creative Commons License

2014

2014

"1938-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Siyaset-Dil İlişkisi",

ARGUNŞAH M.

in: Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı, HÜLYA ARGUNŞAH, Editor, TKAE Yay, Ankara, pp.77-96, 2014

2013

2013

"Kitâbü'l-Ef'âl Kıpçakça Bir Sözlük müdür?"

ARGUNŞAH M.

in: Bengü Beläk Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, , Editor, TKAE Yay, Ankara, pp.93-100, 2013

2012

2012

“Ahmet Midhat Efendi ve Dilde Sadeleşme”, Ahmed Mithat Efendi ve Felâtun Bey ile Râkım Efendi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul, 2012, s. 29-32.

ARGUNŞAH M.

in: “Ahmet Midhat Efendi ve Dilde Sadeleşme”, A., Editor, Ahmed Mithat Efendi Ve Felâtun Bey İle Râkım Efendi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay.,, İstanbul, pp.29-32, 2012

2012

2012

“Ahmet Midhat Efendi ve Osmanlıcanın Islahı”

ARGUNŞAH M.

in: “Ahmet Midhat Efendi ve Osmanlıcanın Islahı”, Vefatının 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Armağanı,, Miyasoğlu M., Editor, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.63-74, 2012

2010

2010

“Ziya Gökalp ve Yeni Lisan Hareketi”,

ARGUNŞAH M.

in: Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamında Ziya Gökalp, A., Editor, Kesit Yay., İstanbul, pp.95-122, 2010

2007

2007

Gagauz Yazıları

ARGUNŞAH H., ARGUNŞAH M.

Türk Ocağı, 2007

2007

2007

Muinü'l-mürid

TOPARLI R., ARGUNŞAH M.

Türk Dil Kurumu, 2007

2006

2006

Dil Yarası, Kayseri Türk Ocağı Yay., İstanbul, 2006.

ARGUNŞAH M.

Kayseri Türk Ocağı Yay., İstanbul, 2006

2002

2002

Kirdeci Ali, Kesik Baş Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2002.

ARGUNŞAH M.

Kirdeci Ali, Kesik Baş Kitabı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2002., Ankara, 2002

2001

2001

(Harun Güngör ile birlikte), The Gagauz: A Handbook, Curzon Press, London/England, 2001.

ARGUNŞAH M.

(Harun Güngör İle Birlikte), The Gagauz: A Handbook, Curzon Press, London/England, 2001., Londra, 2001

1991

1991

Gagauz Türkleri Dil Tarih Folklor ve Halk Edebiyatı

ARGUNŞAH M.

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1991

1984

1984

“Yahya Kemal?in Kitaplarına Girmemiş Metinler-Şiirler”,

ARGUNŞAH M.

in: Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı,, A., Editor, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yay.,, İstanbul, pp.210-213, 1984

1984

1984

“Ömer Seyfeddin?in Dil ve Edebiyata Dair Makaleleri”, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1984, s.193-340.

ARGUNŞAH M.

in: Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, A., Editor, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul,, İstanbul, pp.193-340, 1984

Supported Projects

2010 - 2011

2010 - 2011

Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
ÖZKAN N. (Executive), ARGUNŞAH M., SARIÇİÇEK M., DAĞLAR A., DURBİLMEZ B.

2006 - 2008

2006 - 2008

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE FİİL

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
ARGUNŞAH M. (Executive), GÜNER G.

2006 - 2007

2006 - 2007

GARİB-NAME DE EKLER

Project Supported by Higher Education Institutions

ARGUNŞAH M. (Executive), YAKUT S.

Awards

August 2012

August 2012

“Gagauz Yeri Devlet Nişanı” Komrat, Kişinev.

Komrat, Kişinev.Congress and Symposium Activities

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

."Karışık Dilli Bir Eser: Kitâb-ı Ata Dede", VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (30 Eylül-04 Ekim 2013), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi-Türkiyat Enstitüsü.

Attendee

-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

“Tıp Eserlerinin Türk Nesir Dilinin Oluşumuna Etkisi”, Anadolu'da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa Bilgi Şöleni, 14 Aralık 2012, Eskişehir.

Attendee

-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

“Ahmet Midhat Efendi ve Dilde Sadeleşme”, Ahmet Midhat Efendi Sempozyumu, 22 Aralık 2012, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul. (Yayını): Ahmet Midhat Efendi ve Felâtun Bey ile Râkım Efendi, İstanbul, 2012, s. 29-32.

Attendee

-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

. “Türkiye Türkçesinin Gagauz Edebî Diline Etkisi”, III. Gagauzlar Dünya Kongresi, 02-03 Kasım 2012, Komrat-MOLDOVA.

Attendee

-Moldova

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

. “Codex Cumanicus’ta Ünlülerin İmlası II: Yuvarlak Ünlüler”, 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012, Türk Dil Kurumu, Ankara.

Attendee

-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

“Codex Cumanicus’ta Ünlülerin İmlası I: Düz Ünlüler”, II: Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi, Varşova-Polonya.

Attendee

-Poland

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

“Türkçeyi Sadeleştirme Hareketi İçerisinde Ziya Gökalp’ın Yeri”, Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi-Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

.“Bulgaristan Gagauzlarının Ağız Özellikleri”, Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 26-29 Ekim 2011, Türk Dil Kurumu-Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, Edirne.

Attendee

-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

.“Kadı Burhaneddin’in Tuyuğlarının Dili”, Uluslararası Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Çalıştayı, 13-15 Ekim 2011, Türk Dil Kurumu-Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Attendee

-Turkey

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

“Ziya Gökalp’ın Genç Kalemler’deki Müstear İsimleri Sorunu”, Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Nisan 2011, Türk Dil Kurumu-Kocaeli Üniversitesi, İzmit.

Attendee

-Turkey

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

“Ziya Gökalp’ın İmla Üzerine Düşünceleri”, Yüzüncü Yılında Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Çalıştayı, 29-30 Nisan 2011, Türk Dil Kurumu-Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

“Haliloğlu Ali’nin Yusuf u Zelihası ve Dili Üzerine Yeni Görüşler”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, 1-2 Aralık 2010, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi–Türk Dil Kurumu, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

“Türk Dünyasında Mevlit Geleneği ve Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Mevlidü’n-Nebî”, Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7-9 Ekim 2010, Türk Dil Kurumu-Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Attendee

-Turkey

01 December 2009 - 01 December 2009

01 December 2009 - 01 December 2009

“Türkçede Zarf-Fiil Eklerinin Durum Ekleriyle Kalıplaşması”, 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 9-11 Aralık 2009, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa-KKTC

Attendee

-Cyprus (Kktc)

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

“Karahanlı Türkçesinde Emir Ekleri Üzerine”, Uluslararası Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bilgi Şöleni, 26-27 Ekim 2009, İstanbul. (Yayını): Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2011, s.45-60.

Attendee

-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

(Galip Güner ile birlikte) “Divanü Lügati’t-Türk’te Geçen ‘ba?ram ~ bayram’ Kelimesinin Etimolojisi Üzerine”, Uluslararası Doğumunun 1000. Yıl Dönümünde Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni, 24-27 Kasım 2008, Pekin-ÇİN.

Attendee

-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

“Türk Edebiyatında Selimname Yazma Geleneği ve Yahya Kemal’in Selimnamesi”, 50 Yıl Sonra Yahya Kemal Bilgi Şöleni, 30 Ekim-2 Kasım 2008, Üsküp-MAKEDONYA. (Yayını): 50 Yıl Sonra Yahya Kemal, Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara, 2010, s. 78-89.

Attendee

-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

“Irak Türkmen Türkçesindeki 2. Teklik Kişi Emir Ekleri Üzerine”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara.

Attendee

-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

“Kayseri Örneğinde Şehirlileşme ve Türkçe”, Şehirleşme ve Türkçe Bilgi Şöleni, 29 Mayıs 2008, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi–Türk Dil Kurumu, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 December 2007 - 01 December 2007

01 December 2007 - 01 December 2007

.“Gagavuz Türkçesinin Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Durumu”, Uluslararası Gagauz Dili Sempozyumu, 27-28 Aralık 2007, Türk Dil Kurumu, Ankara.

Attendee

-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

“Türkçe Sözlüklere Eleştirel Bir Bakış”, Âşık Paşa ve Türkçe Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2007, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Attendee

-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

“Güncel Türkçe Sözlüklerin Muhtevası Ne Olmalıdır?”, Sözlük Bilimi Toplantısı, 25 Mayıs 2007, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

. “Hacılar Ağzı Üzerine”, I. Hacılar Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, Hacılar Belediyesi, Kayseri.

Attendee

-Turkey

01 April 2007 - 01 April 2007

01 April 2007 - 01 April 2007

“ Kayseri’de Bir İş Yeri Adı: Armonium’dan Kayseri Park’a”, II. Erciyes Türkçe Günleri, 12-13 Nisan 2007, Erciyes Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, Kayseri.

Attendee

-Turkey

01 June 2006 - 01 June 2006

01 June 2006 - 01 June 2006

.“Harezm Dönemi Metinlerinde e/i Sorunu”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 29 Mayıs-1 Haziran 2006, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Attendee

-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

“Türk Fikir Adamı Ziya Gökalp ve Onun Türkçeciliği”, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi II. Uluslararası Türkoloji Kongresi: “Günümüz Türkolojisi: Kuramı, Uygulaması ve Gelecek Görevleri” (06-10 Ekim 2004), Türkistan-KAZAKİSTAN.

Attendee

-Turkey

01 September 2004 - 01 September 2004

01 September 2004 - 01 September 2004

“Kıpçakça Sözlüklerdeki İmla Sorunları”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara, (Yayını)V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bildiriler, C.2, Ankara, 2004, s. 3337-3349.

Attendee

-Turkey

01 March 2003 - 01 March 2003

01 March 2003 - 01 March 2003

“Türkçe Sözlüklerin İçeriği ve Sınırları”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz Sempozyumu, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Yay., 3-4 Mart 2003, Ankara, s. 31-36.

Attendee

-Turkey

01 October 2002 - 01 October 2002

01 October 2002 - 01 October 2002

“Cumhuriyet Döneminde Türkçe”, V. Türk Kültürü Kongresi, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü, Geleceği, Atatürk Kültür Merkezi, 17-21 Aralık 2002, Ankara.

Attendee

-Turkey

01 October 2002 - 01 October 2002

01 October 2002 - 01 October 2002

“Ortak Dil Yaratırken Yapılanlar ve Beklentiler”, Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, Türksoy-Türk Dil Kurumu, 25 Eylül 2002, Ankara, s. 15-22.

Attendee

-Turkey

01 October 2002 - 01 October 2002

01 October 2002 - 01 October 2002

“Moldovanca ve Rusça Karşısında Gagauz Türkçesinin Geleceği”, 10. Yıldönümünde Moldova-Türkiye İlişkileri Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu-Moldova Büyükelçiliği, 9-11 Ekim 2002, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 November 2000 - 01 November 2000

01 November 2000 - 01 November 2000

“Kıbrıs Ağzıyla İlgili Yayımlanmış Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış”, Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 17-21 Kasım 2000, Gazimağusa-KKTC.(Yayını): Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, C. 2, Gazimağusa, 2000, s. 65-79.

Attendee

-Cyprus (Kktc)

01 November 2000 - 01 November 2000

01 November 2000 - 01 November 2000

“Kıbrıs Ağzıyla İlgili Yayımlanmış Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış”, Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 17-21 Kasım 2000, Gazimağusa-KKTC.(Yayını): Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, C. 2, Gazimağusa, 2000, s. 65-79.

Attendee

-Cyprus (Kktc)

01 November 2000 - 01 November 2000

01 November 2000 - 01 November 2000

. “Tarihî Gagauz Metinlerinde Osmanlı-Gagauz İlişkileri”, Moldova-Türkiye Tarih İlişkileri Semineri, Türk Tarih Kurumu-Moldova Bilimler Akademisi Tarih Bölümü, 6-8 Kasım 2000, Kişinev-Moldova.

Attendee

-Moldova

01 November 2000 - 01 November 2000

01 November 2000 - 01 November 2000

“Tarihî Gagauz Metinlerinde Osmanlı-Gagauz İlişkileri”, Moldova-Türkiye Tarih İlişkileri Semineri, Türk Tarih Kurumu-Moldova Bilimler Akademisi Tarih Bölümü, 6-8 Kasım 2000, Kişinev-Moldova.

Attendee

KİŞİNEV-Moldova

01 October 2000 - 01 October 2000

01 October 2000 - 01 October 2000

“Standart Gagauz Türkçesi Oluşturulması Bağlamında Sorunlar ve Teklifler”, V. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 16-17 Ekim 2000, Tekirdağ.

Attendee

-Turkey

01 September 2000 - 01 September 2000

01 September 2000 - 01 September 2000

“Bilinmeyen Bir Fıkıh Kitabı: Hiyeretü’l-Fukaha”, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İzmir. (Yayını): 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2007, C.1, s. 119-124.

Attendee

-Turkey

01 November 1999 - 01 November 1999

01 November 1999 - 01 November 1999

“Gagauz Türkçesinde Soru Cümleleri”, IV. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 17-18 Kasım 1999, Gazimağusa-KKTC.(Yayını): Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, 2001, s. 1-11.

Attendee

-Turkey

01 May 1999 - 01 May 1999

01 May 1999 - 01 May 1999

“Türkçe Sözlük (TDK-1998) Üzerine”, Sözlük Bilimi Sempozyumu, 19-21 Mayıs 1999, Gazimağusa-KKTC.

Attendee

-Turkey

01 September 1997 - 01 September 1997

01 September 1997 - 01 September 1997

“Türkiye Türkçesinin Gagauz Türkçesine Etkileri”, 9. Milli Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, İstanbul.

Attendee

-Turkey

01 September 1996 - 01 September 1996

01 September 1996 - 01 September 1996

“-A Gerundium Ekinin -Mağa Yerine Kullanılışı”, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 24-27 Eylül 1996, Ankara.(Yayını): 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 1996, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1999, s.117-125.

Attendee

-Turkey

01 April 1996 - 01 April 1996

01 April 1996 - 01 April 1996

“Dolgancanın Kelime Hazinesi”, Milletlerarası Sibirya Sempozyumu, 2-4 Nisan 1996, Marmara Üniversitesi, İstanbul. (Yayını): Sibirya Araştırmaları, Simurg Yay., İstanbul, 1997, s.93-97.

Attendee

-Turkey

01 June 1992 - 01 June 1992

01 June 1992 - 01 June 1992

“Kırım Türkleri Latin Alfabesine Geçerken Bazı Meseleler”, Kırımtatar Tili: Latin Grafikasına Keçüv Problemaları Sempozyumu, 17-21 Haziran 1992, Akmescit-Kırım.

Attendee

-Turkey

01 May 1992 - 01 May 1992

01 May 1992 - 01 May 1992

“Sarıoğlan (Kayseri) İlçesinin Üzerlik Köyü Toponomisi”, Erciyes Yöresi II. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 7-9 Mayıs 1992, Kayseri.

Attendee

Kayseri-Turkey

01 October 1991 - 01 October 1991

01 October 1991 - 01 October 1991

“Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Millî Kültür Unsurları”, Milletlerarası Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 23-25 Ekim 1991, Kayseri.

Attendee

Kayseri-Turkey

01 May 1991 - 01 May 1991

01 May 1991 - 01 May 1991

“Gagauz Türkçesinde Yunus Emre”, Yunus Emre Sempozyumu-Bildiriler, 2 Mayıs 1991, İstanbul (Yayını): Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., İstanbul 1992, s. 67-72.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 1991 - 01 April 1991

01 April 1991 - 01 April 1991

“Gagauz Halk Edebiyatında Osmanlı Türk Kültürünün İzleri”, Güney Doğu Avrupa’da Türkler ve Gagauzların Etno-Kültürel Genişleme Meseleleri Kongresi, 25-29 Nisan 1991, Çadır-Komrat (Moldova).

Attendee

Çadır-Komrat -Moldova