Gagavuz Türkçesinin Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Durumu


ARGUNŞAH M.

Uluslararası Gagauz Dili Sempozyumu (27-28 Aralık 2007), TDK, Ankara., 27 - 28 Aralık 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri