Muhammed bin Mahmud Şirvanî, Tuhfe-i Murâdî (İnceleme, Metin, Dizin), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1999.


ARGUNŞAH M.

Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1999

  • Basım Tarihi: 1999
  • Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yay.
  • Basıldığı Şehir: Ankara