Prof.Dr.

VEHBİ GÜNEŞ


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Köpeklerde Deneysel Ethylene Glycol ile Oluşturulan Akut Toksikasyonların Değişik Alkol Türevleri ile Tedavi Denemeleri

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner İç Hastalıkları

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

DEKAM Müdürü

Erciyes Üniversitesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner

2012 - 2018

2012 - 2018

Senato Üyesi

Erciyes Üniversitesi

2010 - 2012

2010 - 2012

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

TRACE ELEMENTS AND BIOCHEMICAL AND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS IN COWS WITH DOWNER SYNDROME

ONMAZ A. C. , Aytekin I., Aypak S. U. , GÜNEŞ V. , KÜÇÜK O. , Ozturk A. S.

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.55, ss.525-528, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

The Effect of L-Carnitine Administration on Doxorubicine Induced Hepatoxicity and Nephrotoxicity in Rabbits

Erdogan H. M. , Citil M. , Tuzcu M., Atakisi E., GÜNEŞ V. , Uzlu E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, ss.733-738, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

The Effect of Oxfendazole plus Oxyclozanide Paste and Tablet Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , Uyanik F. , YILDIRIM A. , Altug N., EREN M. , et al.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.7, ss.589-594, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2007

2007

The prevalence of bovine tuberculosis in kars district analyzed by PER

Unver A., Atabay H. I. , Gunes V. , Citil M. , Erdogan H. M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.13, ss.27-31, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2006

2006

Investigation of the coagulation profile in calves with neonatal diarrhoea

Gokce G., Gokce H. B. , Erdogan H. M. , Gunes V. , Citil M.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.223-227, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Evaluation of serum sialic acid as an inflammation marker in cattle with traumatic reticulo peritonitis

Citil M. , Gunes V. , Karapehlivan M., Atalan G. , Marasli S.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.155, ss.389-392, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Effect of time delay and storage temperature on blood gas and acid-base values of bovine venous blood

Gokce G., Citil M. , Gunes V. , Atalan G.

RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE, cilt.76, ss.121-127, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

The effects of levamisole poisoning on the haematological and biochemical parameters in dogs

Gokce H., Gunes V. , Erdogan H., Citil M. , Akca A., Yuksek N.

DEUTSCHE TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT, cilt.111, ss.81-85, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

Neonatal Buzağı İshallerinde Kriptosporidium Ve Eimeria Enfeksiyonlarının Rolü

ÇİTİL M., ARSLAN M. Ö. , GÜNEŞ V. , ERDOĞAN H. M.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.10, ss.59-64, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

The treatment of experimental acute ethylene glycol (antifreeze) toxication using 4-methyl pyrazol and ethanol in dogs

Gunes V. , Sendil C.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.1031-1036, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: II. Health status

Erdogan H., Gunes V. , Citil M. , Unver A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.745-752, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Alterations in some haematological and biochemical parameters in cattle suffering from foot-and-mouth disease

Gokce G., Gokce H., Gunes V. , Erdogan H., Citil M.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.723-727, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: I. Characteristics and production

Erdogan H., Citil M. , Gunes V. , Saatci M.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.735-743, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2003

2003

Frequency Of Rotavirus And Coronavirus In Neonatal Calves In Kars District

ERDOĞAN H. M. , ÜNVER A., GÜNEŞ V. , ÇİTİL M.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.65-68, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Antemortem Diagnosıs of Atrial Septal Defect in A Newborn Water Buffalo Calf (Bubalus Bubalıs): A Case Report"

GÜNEŞ V. , KİBAR M. , ONMAZ A. C. , ATALAN G.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.155-160, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Kalp Kası Hasarının Teşhisinde Kardiyak Troponin Kit Analizleri ve Serum Enzim Aktivitelerinin Önemi

Sugen B., GÜNEŞ V.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.144-149, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Bir köpekte Kuyruk Orjinli Metastazik Karsinosarkom Olgusu

GÜNEŞ V. , ATASEVER A. , ATALAN G. , ONMAZ A. C.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.23, no.2, ss.111-115, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Bir Köpekte Kuyruk Orjinli Metastazik Karsinosarkom Olgusu (Olgu Sunumu)

GÜNEŞ V. , ATASEVER A. , ATALAN G. , Onmaz A. C.

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., cilt.23, ss.111-115, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Sığır Atıklarından İzole Edilen Brucella Türlerinin RAPD-PCR ile Genotiplendirilmesi

Unver A., Erdoğan H., Atabay H. I. , Şahin M., GÜNEŞ V. , Çitil M., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.12, ss.121-127, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Sığır atıklarından izole edilen brucella türlerinin RAPD PCR ile genotiplendirilmesi

ÜNVER A., ERDOĞAN H. M. , ATABAY H. İ. , ŞAHİN M., GÜNEŞ V. , ÇİTİL M. , et al.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.12, ss.121-127, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

sağlıklı Koyunlarda Güçlü İyon Farkı ve Uçucu olmayan Zayıf Asitlerin Toplam Konsantrasyonunun Hesaplanması

Kırmızıgül A., Uzlu E., Çitil M., GÜNEŞ V. , Gökçe G.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.11, ss.103-106, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Septisemi Şüpheli Buzağılarda Serum Sialik Asit ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeyleri

Citil M., Karapehlivan M., GÜNEŞ V. , Atakisi O., Uzlu E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.10, ss.19-22, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Septisemi şüpheli buzağılarda serum sialik asit ve bazı biyokimyasal parametre düzeyleri

ÇİTİL M. , KARAPEHLİVAN M., GÜNEŞ V. , ATAKİŞİ E., UZLU E.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.10, ss.19-22, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Neonatal buzağı ishallerinde cryptosporidium ve eimeria enfeksiyonlarının rolü

ÇİTİL M. , ARSLAN M. Ö. , GÜNEŞ V. , ERDOĞAN H. M.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.10, ss.59-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Kars yöresi neonatal buzağı ishallerinde Escherichia coli serotip O157 ve Clostridium perfringens Tip A toksini

GÜNEŞ V. , ÜNVER A., ÇİTİL M. , ERDOĞAN H. M.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.10, ss.41-45, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Frequency of rotavirus and coronavirus in neonatal calves in Kars district

ERDOĞAN H. M. , ÜNVER A., GÜNEŞ V. , ÇİTİL M.

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg,, cilt.9, ss.65-68, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Deneysel Akut Etilen Glikol Toksikasyonu Oluşturulan Köpeklerde Elektrokardiyogram Bulguları ve Plazma Na, K, Ca ve Cl Düzeyleri

Çelebi F., GÜNEŞ V. , Uzun M., Doğan A.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.5, ss.171-178, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Kars Yöresindeki Sığırlarda Listeria monocytogenes Enfeksiyonlarının ELISA Yöntemi ile Araştırılması

Erdoğan H., Gökçe G., Gökçe H., Kırmızıgül A., GÜNEŞ V. , Sural E., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.5, ss.43-46, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Köpeklerde Etilen Glikol Zehirlenmesinin Tiamin ve Pridoksin Kombinasyonu ile Sağaltımı

Gürbüz G., GÜNEŞ V. , Gökçe H., Kırmızıgül A., Erdoğan H., Tuzcu M., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.5, ss.55-61, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Sığırlarda Retikuloperitonitis Travmatika’nın Teşhisinde Tripsin İnhibitor (Tİ) Testinin Kullanılması

Gökçe G., Özba B., Gökçe H., Erdoğan H., Kırmızıgül A., GÜNEŞ V. , et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.5, ss.15-24, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Tarım ve Teknik

Yayın Kurul Üyesi

2015 - 2015

2015 - 2015

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE

Yardımcı Editör

2015 - 2015

2015 - 2015

TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ

Yardımcı Editör

2013 - 2013

2013 - 2013

Türkiye Klinikleri Journal Veterinary Science

Özel Sayı Editörü

2012 - 2013

2012 - 2013

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yardımcı Editör

2010 - 2013

2010 - 2013

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2015

Şubat 2015

The Veterinary Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

2nd Int. vetcamp Saarlouis 2014 – Career Orientation Days and Open Air Conference

Katılımcı

Saarlouis-Almanya

2013

2013

31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association

Katılımcı

PRAG-Çek Cumhuriyeti

2013

2013

1st International Vetcamp Career Orientation Days and Open Air Conference

Katılımcı

Saarlouis-Almanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 264

h-indeksi (WOS): 9