Prof. VEHBİ GÜNEŞ


Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

İç Hastalıkları


Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Clinical Sciences, Veterinary Internal Diseases

Email: vgunes@erciyes.edu.tr
Office Phone: +90 352 207 6666 Extension: 29625
Office Phone: +90 352 338 2272 Extension: 29625
Fax Phone: +90 352 337 2740
Web: https://avesis.erciyes.edu.tr/vgunes/
Office: Veteriner Fakültesi 230 no'lu oda
Address: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kampüs Melikgazi/KAYSERİ

Metrics

Publication

184

Citation (WoS)

328

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

378

H-Index (Scopus)

11

Project

36

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

4

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 1999

1995 - 1999

Doctorate

Kafkas University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, İç Hastalıkları, Turkey

1989 - 1994

1989 - 1994

Postgraduate

Selcuk University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Köpeklerde Deneysel Ethylene Glycol ile Oluşturulan Akut Toksikasyonların Değişik Alkol Türevleri ile Tedavi Denemeleri

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Veterinary Sciences

Clinical Sciences

Veterinary Internal Diseases

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Erciyes University

2014 - Continues

2014 - Continues

DEKAM Manager

Erciyes Üniversitesi

2014 - Continues

2014 - Continues

Erciyes University

2006 - Continues

2006 - Continues

Erciyes University

2006 - 2022

2006 - 2022

Head of Department

Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Veteriner

2012 - 2018

2012 - 2018

Member of the Senate

Erciyes Üniversitesi

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Director of the Institute

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2010 - 2012

2010 - 2012

Erciyes University

Non Academic Experience

1995 - 2006

1995 - 2006

Öğretim Üyesi

Kafkas Üniversitesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Congenital Unilateral Hydronephrosis in a Kitten

Abozaıd A. M. A., Khan H. A., Tüfekçi E., Ekinci G., Karaca Bekdik İ., Onmaz A. C., et al.

7TH INTERNATIONAL ERCIYES CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Kayseri, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.829-831 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

İSHALLİ BUZAĞILARDA ETİYOLOJİK VE PREDİSPOZE FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

KELEŞ İ., GÜNEŞ V., ASLAN Ö., ÇİTİL M., ONMAZ A. C., KARACA BEKDİK İ., et al.

1. MALATYA ULUSLARARASIUYGULAMALI BİLİMLERKONGRESİ, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.310-311 Sustainable Development

2019

2019

THE INVESTIGATION of cTNT, cTNI and CK (MB) LEVELS in RATS INDUCED EXPERIMENTALLY ETHYLENE GLYCOL TOXICATION

Güneş V., Doğan B.

X. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Praha, Czech Republic, 6 - 08 August 2019, pp.425

2018

2018

A Retrospective Study of Clinical Diseases and Disorders of Calves in Large Animal Hospital Population in Kayseri District

GÜNEŞ V., ONMAZ A. C., ATALAN G., KELEŞ İ., EROL H., ÇİTİL M., et al.

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2 - 05 April 2018

2017

2017

Buzağı Solunum Sistemi Hastalıkları

GÜNEŞ V.

Buzağı Kayıpları Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 December 2017

2017

2017

VAKA RAPORU: BİR KÖPEKTE VOLVULUS OLGUSU

VAROL K., YÖNEZ M. K., EKİNCİ G., ATALAN G., GÜNEŞ V., ALPMAN U.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017

2017

2017

THE INVESTIGATION OF D-DIMER LEVELS AND COAGULATIONPROFILES IN DOGS WITH DISTEMPER

ALİ YAĞCI A., GÜNEŞ V.

II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCESIN VETERINARY SCIENCES TECHNICS, 4 - 08 October 2017

2017

2017

BİR KÖPEKTE VOLVULUS OLGUSU

VAROL K., YONEZ M. K., EKİNCİ G., ATALAN G., GÜNEŞ V., ALPMAN U.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017

2017

2017

THE EFFECTS OF TREATMENT WITH TOTALPARENTERAL LIPID EMULTION IN SHEEPEXPERIMENTALLY INDUCED STARVATION KETOSIS

KIYICI ŞIKLAROĞLU R., GÜNEŞ V.

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017), 14 - 16 August 2017

2016

2016

A Case of Atresia ani in an Anatolian Water Buffalo calf

VAROL K., ATALAN G., GÜNEŞ V., ALPMAN U.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), 21 - 23 October 2016

2016

2016

Chocolate Intoxication in a Budgerigar

VAROL K., EKİNCİ G., GÜNEŞ V., KELEŞ İ., ONMAZ A. C.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), 21 - 23 October 2016

2016

2016

A case of neonatal calf with Meningitis associated with Streptococcus gallolyticus infection

GÜNEŞ V., ÇAKIR BAYRAM L., ABAY S., KELEŞ I., ONMAZ A. C., VAROL K., et al.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.220

2016

2016

High Serum LDH Activity in Cows Suffering from Acute Pathological Obstructive Changes in Intestine: Three Clinical Cases

EKİNCİ G., VAROL K., ULUSAN M., GÜNEŞ V., ATALAN G., EROL H., et al.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.221

2015

2015

THE EFFECTS OF KETOPROFEN AND MELOXICAM ONOXIDATIVE STATUS IN BEEF CATTLE TRANSPORTED OVERSEAS

GÜNEŞ V., ÇINAR M., Erhan Ö.

The International Conference On Science, Ecology And Technology I(Iconsete’2015 – Vienna), Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015

2015

2015

D DIMER LEVELS IN CATTLE NATURALLY INFECTED WITHTHEILERIA

GÜNEŞ V., ONMAZ A. C., KELEŞ İ., VAROL K., ULUSAN M., ULUSAN M., et al.

The International Conference On Science, Ecology And Technology I(Iconsete’2015 – Vienna), Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015

2015

2015

Bir koyun sürüsünde imidokarp uygulamasına bağlı zehirlenme vakaları: 5 vaka

ULUSAN M., VAROL K., EKİNCİ G., GÜNEŞ V., KELEŞ I., ONMAZ A. C.

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 21 - 25 May 2015, pp.206-207

2015

2015

Afrika Kırmızı Kuyruklu Papağanında Hipokalsemik Bayılma Olgusu

VAROL K., ULUSAN M., KARACA BEKDİK I., EKİNCİ G., GÜNEŞ V., KELEŞ I., et al.

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015, pp.148

2015

2015

Amerikan Cocker Spaniel Irkı Bir Köpekte Megakolon Olgusu

GÜNEŞ V., KELEŞ I., ONMAZ A. C., VAROL K., EROL H., ULUSAN M., et al.

11.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015, pp.178-179

2015

2015

SIĞIRLARIN GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARI Ön Mide ve Abomasum Hastalıkları

GÜNEŞ V.

Campadoccia 2015 Vet Students Open Air Congress, 1 - 03 May 2015

2014

2014

What do we know about equine microarray expression studies?

ULUSAN M., GÜNEŞ V.

World Equine Veterinary Association Intermediate Equine Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2014, pp.44-45

2013

2013

Bir Köpekte Karşılaşılan Allopecia X Şüphesi

GÜNEŞ V., KELEŞ I., ONMAZ A. C., ULUSAN M.

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2013, pp.100

2013

2013

Simmental ırkı bir buzağıda özefagus obstruksiyonu olgusu ve operatif tedavisi

ATALAN G., EROL M., DOĞAN Z., GÜNEŞ V.

Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 06 January 2013, pp.1

2011

2011

Sağlıklı ve Kalp Hastalıklı Köpeklerde Kalp Kökenli Troponin Düzeylerinin Araştırılması

GÜNEŞ V., UYANIK F., EREN M., KİBAR M., ASLAN Ö., ONMAZ A. C.

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Side-Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.310

2008

2008

The use of infrared thermography IRT in detecting lameness in dairy cow

Gelferd C., ONMAZ A. C., ATALAN G., GÜNEŞ V., DÜZLER A., NUR İ. H., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, 6 - 11 November 2008

2008

2008

"Types of Bovine Uroliths in Turkey, U.S.A., and Canada

ONMAZ A. C., ALBASAN H., Osborne C., Lulich ., Ulrich L., Koehler ., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Hungary, 1 - 04 July 2008, pp.172

2008

2008

The Use of Infrared Thermography (IRT) in Detecting Lameness in Dairy Cows

Gelfert C., ONMAZ A. C., ATALAN G., GÜNEŞ V., DÜZLER A., NUR İ. H., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Hungary, 1 - 04 July 2008, pp.218

2008

2008

Kangal Irkı Bir Köpekte Maxillar 2. Molar Diş Bölgesinden Kaynaklanan Fibrosarkom olgusu

ATALAN G., ATASEVER A., Yavuz Ü., GÜNEŞ V., ONMAZ A. C.

IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.57

2007

2007

Kars yöresinde sığır tüberkülozunun yaygınlığının pot mortem PCR analizi ile belirlenmesi

UNVER A., ATABAY H. İ., GUNES V., ÇİTİL M., ERDOGAN H. M.

7. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.18

2006

2006

Neonatal buzağılarda solunum sistemi problemi

ERDOGAN H. M., UNVER A., ÇİTİL M., GUNES V.

Solunum sistemi hastalıkları sempozyumu- Bursa, Bursa, Turkey, 14 - 16 April 2006, pp.79-84

2005

2005

Tavşanlarda Doxorubucin ile oluşturulan kardiyomiyopatilerde L-karnitin’in etkisi

ÇİTİL M., GUNES V., TUZCU M., UZUN M., UZLU E., ATAKISI E., et al.

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, Turkey, 4 - 07 July 2005, pp.46

2005

2005

Sığır atıklarından izole edilen Brucella türlerinin PCR-RAPD ile genotiplendirilmesi

UNVER A., ERDOGAN H. M., ATABAY H. İ., ŞAHİN M., GUNES V., ÇİTİL M., et al.

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, Turkey, 4 - 07 July 2005, pp.17

2003

2003

Kars yöresi süt sığırlarının sağlık durumları

ERDOGAN H. M., GUNES V., ÇİTİL M., UNVER A.

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Turkey, 2 - 05 July 2003, pp.21

2003

2003

Neonatal buzağı hastalıkları

ERDOGAN H. M., UNVER A., ARSLAN M. O., ÇİTİL M., GUNES V.

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Turkey, 2 - 05 July 2003, pp.23

Books & Book Chapters

2022

2022

Definition of Sepsis in Veterinary Medicine

Tüfekçi E., Ekinci G., Güneş V.

in: Current Approaches to Animal Diseases, Doç. Dr. Akın KIRBAŞ,Doç. Dr. Hakan AYDIN, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.177-194, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Atriyoventriküler Kapak Hastalıkları

GÜNEŞ V., ÇİTİL M., TÜFEKÇİ E.

in: Küçük Hayvanlarda Edinsel Kalp Hastalıkları, Utku Bakırel, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.38-44, 2021

2020

2020

PRACTICAL GUIDE TO Laboratory Test Interpretation and Differential Diagnosis in Small Animals

Çitil M., Güneş V., Keleş İ. (Editor)

in: PRACTICAL GUIDE TO Laboratory Test Interpretation and Differential Diagnosis in Small Animals , Prof. Dr. İhsan Keleş, Editor, VERDA YAYINCILIK, Ankara, pp.2-154, 2020

2019

2019

Sığır ve Koyun Hastalıkları

Güneş V., Keleş İ., Çitil M., Atalan G., Akar Y., Yönez M. K.

in: Sığır ve Koyun Hastalıkları, Vehbi Güneş, Editor, Verda Yayıncılık, Kayseri, pp.1-329, 2019

2019

2019

Sinir Sistemi ve Kas Bozuklukları

Çitil M., Güneş V., Keleş İ., Onmaz A. C.

in: Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Nuri Altuğ, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.545-635, 2019

2019

2019

Cardiovascular Disease

Güneş V.

in: Horse Medicine, Prof. Dr. Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.517-562, 2019

2019

2019

Zehirli bitkiler

YARSAN E., ALTINTAŞ A., ALTUĞ N., ALTUĞ M. E., ÇİTİL M., DOĞANAY A., et al.

in: At Hekimliği, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1295-1320, 2019

2018

2018

Sinir Sistemi ve Kas Bozuklukları

KELEŞ İ., ÇİTİL M., GÜNEŞ V., ONMAZ A. C.

in: Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Nuri Altuğ, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul-Ankara, pp.545-635, 2018

2004

2004

Zehirlenmelerde Acil Klinik Yaklaşım

GÜNEŞ V.

in: Veteriner Acil Klinik (İlkyardım, Transport, İlk Müdahale), Özaydın İ., Editor, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, pp.291-298, 2004

2004

2004

Acil Kardiyovasküler Problemler: Kedi ve Köpek

GÜNEŞ V.

in: Veteriner Acil Klinik (İlkyardım, Transport, İlk Müdahale), Özaydın İ., Editor, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, pp.215-222, 2004

Supported Projects

2021 - 2023

2021 - 2023

BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN KEDİLERDE SERUM ve İDRAR CLUSTERİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ V. (Executive), ABOZAID A. M. A.

2020 - 2023

2020 - 2023

SERUM ENDOCAN DÜZEYLERİNİN BUZAĞILARDA BİR SEPSİS BİYOBELİRTECİ OLARAK ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ V. (Executive), TÜFEKCİ E.

2021 - 2022

2021 - 2022

Akut İshalli Buzağılarda Prokalsitonin Düzeylerinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ V. (Executive), ASLANDOĞAN O.

2018 - 2019

2018 - 2019

Deneysel Etilen Glikol Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Kalp Kası Hasarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ V. (Executive), DOĞAN B.

2016 - 2017

2016 - 2017

KÖPEKLERDE DİSTEMPER HASTALIĞININ DDİMER DÜZEYLERİ VE KOGULASYON PROFİLLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
GÜNEŞ V. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
GÜNEŞ V. (Executive), KELEŞ İ., ASLAN Ö., ONMAZ A. C.

2010 - 2011

2010 - 2011

Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Haptoglobin Düzeylerinin Araştırılması??

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
GÜNEŞ V. (Executive), ÜNAL İ.

Patent

2021

2021

MANNHEIMIA HAEMOLYTICA SEROTYPE A1 LATERAL FLOWIMMUNOCHROMATOGRAPHY DIAGNOSIS KIT

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2019 21709 B , Standard Registration

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Tarım ve Teknik

Publication Committee Member

2015 - 2015

2015 - 2015

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE

Assistant Editor/Section Editor

2015 - 2015

2015 - 2015

TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ

Assistant Editor/Section Editor

2013 - 2013

2013 - 2013

Türkiye Klinikleri Journal Veterinary Science

Special Issue Editor

2012 - 2013

2012 - 2013

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

2010 - 2013

2010 - 2013

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

February 2015

February 2015

The Veterinary Journal

SCI Journal

February 2015

February 2015

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Journal

Awards

May 2022

May 2022

Anadolu Üniversiteler Birliği 1. Ar-Ge Proje Pazarı, Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri Kategorisi, Üçüncülük Ödülü

Anadolu Üniversiteler Birliği (Tubitak Destekli)Congress and Symposium Activities

01 July 2014 - 01 July 2014

01 July 2014 - 01 July 2014

2nd Int. vetcamp Saarlouis 2014 – Career Orientation Days and Open Air Conference

Attendee

Saarlouis-Germany

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association

Attendee

PRAG-Czech Republic

01 August 2013 - 01 August 2013

01 August 2013 - 01 August 2013

1st International Vetcamp Career Orientation Days and Open Air Conference

Attendee

Saarlouis-Germany

Citations

Total Citations (WOS): 328

h-index (WOS): 10