Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.30, ss.499-505, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neck Circumference to Assess Obesity in Preschool Children

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, ss.17-23, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Final comment on the nationality of Ibni Sina

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.293, ss.925-927, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship between Neck Circumference and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Childhood Obesity

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.8, ss.32-39, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Arm Anthropometry Indices in Turkish Children and Adolescents: Changes Over a Three-Year Period

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, ss.216-226, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Growth Patterns of Children of Same Geographic Background Reared in Different Environments

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, ss.233-237, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Weight for length/height percentiles in infants and young children in Kayseri/Turkey.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.5, ss.224-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Neck circumference as a novel parameter to determine metabolic risk factors in obese children

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, cilt.42, ss.623-630, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Body mass index percentiles for Turkish children aged 0-84 months

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, cilt.38, ss.676-680, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Weight, height and BMI references in Elazig: an east Anatolian city

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.53, ss.404-412, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Davranış Sorunlarının Yaygınlığı

Anatolian Journal of Psychiatry, cilt.12, ss.204-211, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Normal standards of eye projection in Turkish children 6 to 17 years of age

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, cilt.248, ss.1809-1815, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Exophthalmometric References of 7-18 Year-old Children in Kayseri, Turkey

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.23, ss.27-37, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood Pressure Percentiles for the Children Between 11-17 Years of Age in Kayseri

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.1412-1420, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

What Influences Herbal Medicine Use? - Prevalence and Related Factors

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.38, ss.455-463, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reference Body Mass Index Curves for Turkish Children 6 to 18 Years of Age

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.21, ss.827-836, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish general practitioners and complementary/alternative medicine

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, cilt.13, ss.1007-1010, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Metabolic syndrome prevalence among 12*19 years old Turkish adolescents

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, cilt.51, ss.361, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of mid-altitude on mental behavior

BIOLOGY OF SPORT, cilt.24, ss.61-69, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of Oral Health on Nutritional Status in Community-dwelling Older Adults in Turkey

European Journal of Geriatrics and Gerontology, cilt.1, ss.29-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adolesanlarda Akılcı İlaç Kullanımı

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, cilt.9, ss.53-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of urinary incontinence and related risk factors in community-dwelling elderly

Asian Pacific Journal of Health Sciences, cilt.5, ss.105-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Akılcı İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler ve Uyumu Artırıcı Çözüm Önerileri

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, cilt.8, ss.179-182, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel ve Sosyal Farklılıkların Aile Hekimliği Uygulamalarında Önemi ve Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.8, ss.127-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne-Baba Olmayı Erteliyor muyuz? Kayseri İlinde Son 15 Yıldaki İlk Doğum Yaşlarının İncelenmesi

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.26, ss.214-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akupunktur ile tedavinin gelişim süreci, türleri ve metodolojisi

Türkiye Klinikleri J Fam Med Special topics, cilt.5, ss.28-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tedavi Surecinde Rehberler, Yasal Duzenlemeler ve Klinik Uygulamalar Arasındaki Uyumun Etik Boyutu

Türkiye klinikleri Aile hekimliği özel sayısı, cilt.5, ss.49-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği Pratiğinde Bilgilendirilmiş Olur ve Araştırma Etiği

Türkiye klinikleri Aile hekimliği özel sayısı, cilt.5, ss.63-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periyodik muayenenin tarihi gelişim süreci

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, cilt.4, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzigin Tıbbi Tedavide Kullanım Öyküsü

Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, cilt.6, ss.89-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periyodik sağlık muayenesinin tarihi gelişim süreci

Türkiye Klinikleri, cilt.4, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LMSP Method for Construction of Growth Curves

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talas Misyonunda Çalışan Bir Aile Hekiminin Tıbbi Notları: 1959-1965

Turkiye Klinikleri J Med Ethics, cilt.1, ss.24-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 yafl çocuk ve adolesanlardabüyüme e¤rileri

TÜRK AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyüme gelişme izleminde kullanılan antropometrik ölçüm yöntemleri: Büyüme takibinin metodolojisi

Turk Aile Hek Derg, cilt.15, ss.101-103, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-18 Yaş Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme Eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.112-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mide ve kolon kanserlerinde sağlığın geliştirilmesi ve korunması

Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.1, ss.53-56, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci basamakta uyku bozukluklarına yaklaşım ve öneriler

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.4, ss.8-11, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaziantep’te Amerikan Board tarafından yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği açısından değerlendirilmesi

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.4, ss.8-11, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900’lerin başında Kayseri Amerikan hastanesi faaliyeti

Türk Aile Hek Derg, cilt.13, ss.99-103, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslekyüksek okulu öğrencilerinde omurga ağrısı sıklığı, şiddeti ve fiziksel egzersizle ilişki

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.38-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyen gözüyle altıncı ayında Kayseri’de Aile Hekimliği

Aile Hekimliği Dergisi, cilt.3, ss.5-7, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Nevşehir Sulusaray’da hepatit B prevalansı ve olası risk faktörleri

Türk Aile Hek Derg, cilt.13, ss.81-86, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Weight and Height Percentiles in 6 18 Year Old Children in Kayseri and Comparison with Istanbul Data

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.1, ss.129-135, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Endüstriyel Kurşuna Maruz Kalmanın Pıhtılaşma Sistemi Üzerine Etkileri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.30, ss.150-157, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısına etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.29, ss.220-227, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reference values of hematologıcal parameters of healthy anatolıan males aged 18-45 years old

Middle East Journal of Family Medicine, cilt.4, ss.40-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The establishment of primary health care and transition period in Turkey

Serbian Archives of Medicine, cilt.134, ss.7-8, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek irtifanın Ağrı Dağına Tırmanış Yapan Dağcılarda Renkli Görme Üzerine Etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.281, ss.134-137, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Attitude of patients with gynecologic malignancies in selecting alternative and complementary therapies

Middle East Journal of Family Medicine, cilt.4, ss.12-15, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘Erlerde kızamık antikor düzeyi’

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.35, ss.300-303, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Eğitimin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.9, ss.113-116, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Grup Dağcıda Kişilik Profilinin Araştırılması

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.9, ss.61-64, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği ve periyodik sağlık muayeneleri

Aktuel Tıp Dergisi, cilt.9, ss.39-50, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma görevlilerinin Hasta Hakları Yönetmeliği Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, cilt.12, ss.226-229, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaç biyoeşdeğerlik çalışmalarında katılımcı profili

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.24, ss.328-331, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik beceri eğitiminin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.12, ss.18-24, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaç araştırmalarında iyi klinik uygulama ve araştırma etiği

İyi Klinik Uygulamalar dergisi, cilt.4, ss.3-6, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri’de Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanma Ve Memnuniyet Durumu.

Aile Hekimliği Dergisi, cilt.6, ss.114-120, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan basıncı ölçümü eğitiminde simülatör kullanımının etkinliği.

Tıp Eğitimi Dünyası, ss.17-20, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyi klinik uygulamalarda advers olay bildirimi

İyi Klinik Uygulama Dergisi, cilt.2, ss.9-13, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de ilaç biyoeşdeğerlik çalışmaları ve etik uygulamalar

Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, cilt.10, ss.285-289, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseklik ve akut dağ hastalığı

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.6, ss.127-131, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyi klinik uygulamalar ve dökümantasyon

İyi Klinik Uygulama Dergisi, cilt.3, ss.24-27, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Akut irtifa değişiminin solunum fonksiyonlarına etkisi

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.22, ss.18-23, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İrtifaya bağlı anksiyete değişimi

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.6, ss.110-113, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Öncesi Beceri Eğitimi

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.5, ss.43-46, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2250 m’de solunum parametreleri

Solunum hastalıkları, cilt.12, ss.85-89, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik beceri laboratuarı eğitiminin değerlendirilmesi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.23, ss.12-18, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dağcılarda beslenme

Spor ve tıp, cilt.8, ss.49-53, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek irtifada anksiyete

YENİ SYMPOSIUM, cilt.37, ss.52-54, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Body Composition Reference Percentiles of Healty Turkish Children and adolescents

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (Mensec V), Budapest, Macaristan, 10 - 12 September 2019, cilt.3, ss.111-124

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

FACTORS AFFECTING SUSCEPTIBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS FOR DEPRESSIVE DISORDERS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

GAMLSS Modellerinin Model Yeterliliğinin Belirlenmesinde Worm Eğrileri

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.5

GAMLSS Modellerinin Model Yeterliliginin Belirlenmesinde Worm Egrileri

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017

The relationship between blood pressure and sleep duration in Turkish children

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Association of internet addiction and depression in graduate students

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Association of Internet Addiction and Depression in Graduate Students

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.130

Wrist circumference and frame size percentiles in 6-17-year old Turkish children and adolescents in Kayseri

5th Conference of the Association of General Family Practice/Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.209

Sleep Quality in the Community-Dwelling Elderly in Kayseri, Turkey: A Cross-sectional Study

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Wrist circumference and frame size percentiles in 6-17 year old Turkish children and adolescent in Kayseri

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

The Relationship Between Blood Pressure and Sleep Duration in Turkish Children: A Cross-Sectional Study

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.68

Sleep Quality In the Community- Dwelling Eldely inKayseri Turkey- A Cross Sectional Study: Sleep quality in Elderly

5th Conference of the Association of General Practice/Famili Medicine of South- East Europe Budva,Montenegro., 25 - 28 May 2017

Overview of bioavailability bioequivalence trials in a phase 1 clinic in Turkey

7th World Congress onBioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 August 2016

Towards and age friendly primary care.

AGPFMSEE 4th Conference, Ljubliana, Slovenya, 4 - 06 June 2015, ss.10

The relationship between activities of daily living with cognivite function among community dwelling elderly in urban area a cross sectional study

The relationship between activities of daily living with cognivite function among community dwelling elderly in urban area: a cross-sectional study, 4 - 06 June 2015

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Uygulamaları

UTES 2015 Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 6 - 08 May 2015, ss.49

Prevalence of Depression and Cognitive Impairment in the Elderly Population in Kayseri/Turkey

III. Congress AGPFMSEE, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 September 2014, cilt.49, no.2, ss.54

The Prevalence of Malnutrition in ?60 years old seniors in Kayseri/Turkey

III. Congress AGPFMSEE, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 September 2014, cilt.49, no.2, ss.55

The interaction of exophtalmos with obesity in Turkish children and adolescents.

53rd Annual Meeting of ESPE September 18-20 2014, Dublin Ireland., Dublin, İrlanda, 18 - 20 September 2014, cilt.82, ss.386

Elders Life Style and Their Relationship with Neighbourhood

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 May 2014, ss.64

Discussing The Need of Periodic Health Examination By Screening its Evolution Period

AGPFMSEE The Role of General Practice-Family Medicine Doctor, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 11 - 14 April 2013, ss.33

The prevalence and related factors with irritable bowel syndrom in Primary Health Care workers Kayseri, Turkey

Third Congress of General Practice/Family Medicine of Republic of Macedonia, Ohrid, Makedonya, 26 - 29 April 2012, ss.105

Kayseri ili intrauterin büyüme eğrileri

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.404-405

Boyun çevresi: obez çocuklarda karaciğer yağlanmasını yansıtabilir mi?

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.203-204

Obezite yorumunda yeni bir kriter : bel/boy oranı

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.118

Obezite riskinin belirlenmesinde yeni bir antropometrik indeks : boyun çevresi

12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.110

Kayseri Yaşlı Bakım Evindeki Bireylerde Arka Ağrısı ve Ağrı Skalalarının Karşılaştırılması

Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 March 2005, cilt.8, no.1, ss.302

Kitap & Kitap Bölümleri

Aile Hekinliğinde Yasalar ve Yasal Konular

Tıp etiği Kapsamında araştırma etiği ve gönüllü olurunun önemi, Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, Ufuk Katkıcı, Editör, Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.209-219, 2016

Her yönüyle iyot

Tıp tarihinde iyodun yeri , Selim Kurtoğlu, Fahri Bayram, Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, ss.8-12, 2016

Atlas of Dismorphology and Diagnosis

Anthropometry in dysmorphic children, Munis Dündar, Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.525-538, 2015

Aile Sağlığı

Koruyucu Sağlık Hizmetleri-Periyodik Sağlık Muayenesi (8. Ünite), Murat Ünalacak, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, ss.144-154, 2013

Aile hekimliği Ayaktan tedavi ve korunma

Isırıklar ve sokmalar, Aydoğan Ü, Sağlam K, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.36-44, 2013

Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci, Baykan Z., Naçar M., Editör, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, ss.67-92, 2012

Taylor Aile Hekimliği El Kitabı

Bakteryel endokarditten korunma, Başak O, Demirağ S, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.779-782, 2011

Birinci basamakta tanı ve tedavi

Periyodik sağlık muayenesi, Bozdemir N, Kara İH. , Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.101-105, 2010

Current diagnosis and treatment in Family Medicine

Ergenlik Ergenlik Gelişimi ve Tarama, Kut A, Tokalak İ, Eminsoy G, Editör, Güneş Tıp Kitapları Yayınevi, Ankara, ss.129-138, 2007

Aile hekiminin tanımı ve işlevi. Aile hekimliğinin kilometre taşları Millis ve Willard Raporları’nda

Aile hekiminin tanımı ve işlevi, Aktürk Z. Dağdeviren N, Editör, Trakya Üniversitesi, İstanbul, ss.135-143, 2004