Birinci basamak sağlık çalışanlarında irritabl barsak sendromu prevalansı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi


PANGAL M., MAZICIOĞLU M. M. , YURCİ M. A. , DENİZ ŞAFAK E. , GÜRSOY Ş. , ÜSTÜNBAŞ H. B.

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2012

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye