Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019 Sözel sunum Jüri Özel Ödülü "TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLILARDA UYKU SÜRESİNİN KIRILGANLIK ÜZERİNE ETKİSİ" "Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Rabiye Özlem Ulutabanca, Demet Ünalan, Muhsin Karaduman, Kübra Şahin Tarhan"

  12. Akademik Geriatri Kongresi

 • Kasım 2018 Hafız Cemal Lokmanhekim Ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı Ödülü "“Gezici Tarım İşçilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi”"

  Iı. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi "Hafız Cemal Lokmanhekim Ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı Ödülü"

 • Haziran 2018 Journal Of Clinical Reasearch In Pediatric Endocrinology dergisinde Mart 2017-Haziran 2018 arasında yayınlanan 2. en iyi makale

  Journal Of Clinical Reasearch İn Pediatric Endocrinology

 • Mart 2017 32. Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (Üçüncülük)-Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran erişkin hastaların evde ilaç bulundurma davranışaları ve bunu etkileyen nedenlerin belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Mart 2017 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (İkincilik)-Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran erişkin hastaların ilaç kullanım davranışalrı ve bunu etkileyen nedenlerin belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Mart 2016 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (Üçüncülük)-Kentsel alanda toplum içerisinde yaşayan yaşlılarda huzursuz bacak sendromu prevalansı ve ilişkili faktörler: kesitsel

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Kasım 2015 Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group

  59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 04 - 08 Kasım 2015 Antalya

 • Nisan 2015 Modifiye Fried kırılganlık indeksi ve Frail skalasına göre krılganlık prevalansi ve kırılganlık risk faktörleri

  8. Akademik geriyatri kongresi

 • Mart 2015 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü(Üçüncülük)-

  ERU Tıp Fakültesi

 • Mart 2015 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (Üçüncülük)

  ERU Tıp Fakültesi

 • Kasım 2014 İkincililk ödülü JCRPE dergisinde Eylül 2013-Haziran 2014 döneminde yayınlanan orijinal makaleler arasından "Weight for Length/Height Percentiles in Infants and Young Children in Kayseri/Turkey"

  JCRPE dergisi

 • Mart 2014 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (üçüncülük)- 6-17 yaş arası türk çocuklarında el bileği çevresi ve boy/el bileği oranının persentil eğrileri.

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 • Mart 2014 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (üçüncülük)- “An ındex proposed for assessing central obesity: neck circumference references ın 0-84 months old Turkish chıldren”

  Erciyes Üniversitesi ıp Fakültesi Dekanlığı

 • Kasım 2013 Sözel bildiri (Birincilik) “Düşük riskli çocuklarda M-CHAT tarama testinin geçerlilik ve güvenilirliği”

  57. Türkiye Milli Pediatri kongresi

 • Ekim 2013 Poster sunumu (ikincilik) “Kayseri bölgesi 6-18 yaş grubunda yağsız vücut kitlesi ve yağsız vücut kitle indeksi persentil değerleri”

  XVII. Ulusal pediatrik endokrinoloji ve Diyabet Kongresi

 • Mayıs 2013 Journal of Clinical research in Pediatric Endocrinology’de Eylül 2012-Haziran 2013 yıllarında yayınlanan makale ödülü (ikincilik) “. Weight, length , height and head circumference at birth in a cohort of Turkish newborns”

  Journal of Clinical research in Pediatric Endocrinology’de 2010-2011 yıllarında yayınlanan makale ödülü (birincilik)

 • Haziran 2012 Sözlü bildiri (birincilik)- “The prevalence and related factors with ırritable bowel syndrome in primary healthcare workers Kayseri/Turkey”.

  II. Congress of GP/FM Doctors of republic of Macedonia with international participation

 • Nisan 2012 Asistan tezi yarışması (ikincilik)- “Düzensiz uyuyan bir meslek grubunda –uzun yol otobüs şoförleri- uyku bozuklukluğu sıklığının belirlenmesi” aile hekimliği uzmanlık tezine tez danışmanlığı. 2012.

  Aile Hekimliği Vakfı (AHEAD)

 • Kasım 2011 “Waist Circumference and Mid-Upper Arm Circumference in Evaluation of Obesity in Children Aged Between 6 and 17 Years J Clin Res Pediat Endocrinol 2010;2(4):144-150”

  Journal of Clinical research in Pediatric Endocrinology’de 2010-2011 yıllarında yayınlanan makale ödülü (birincilik)

 • Mayıs 2011 bilimsel araştırma ödülü teşvik ödülü- “ Insulin resistance in obese children and adolescents: HOMA-IR cut-off levels in the prepubertal and pubertal periods. J Clin Res Ped Endo 100-106, 2010.”

  Hero Baby

 • Ekim 2010 Sözlü Bildiri- “Yenidoğan döneminde growth hormon, insülin benzeri growth faktör-1 ve insülin benzeri growth faktör-bağlayıcı protein-3 düzeyleri”

  14. Ulusal pediatrik endokrin ve diyabet kongresi

 • Mayıs 2010 Asistan tezi yarışması (Birincilik)- Kara Turgay, “Aile hekimliği uzmanlık tezine tez danışmanlığı”

  Aile Hekimliği Vakfı (AHEAD)

 • Mayıs 2010 Araştırma ödülü (üçüncülük)- “Age adjusted neck circumference percentiles and cut-off’s for obesity of 6-14 years old Turkish children and adolescents”,

  7. Metabolik Sendrom Sempozyumu

 • Nisan 2010 Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği yayın ödülü- “Age references fort the arm span and stature of Turkish children and adolescents. Ann Hum Biol 2009: 36(3): 308-319.” 2009.

  Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği

 • Mart 2010 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (ikincilik)- “6-18 yaş grubu çocuklarda boyun çevresi persentilleri ve bunun obezite ile ilgili parametrelere etkisi”

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlıı

 • Kasım 2009 Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği yayın ödülü- “Age references fort the arm span and stature of Turkish children and adolescents. Ann Hum Biol 2009: 36(3): 308-319.”

  Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği

 • Nisan 2009 Poster sunumu (ikincilik ödülü)- “Determination of body fat percentiles in Turkish children and adolescents: A preliminary study” 10-12 Nisan 2009.

  6. Metabolik Sendrom Sempozyumu

 • Nisan 2009 Hero Baby bilimsel araştırma ödülü- “Reference body mass index curves for Turkish children 6-18 years of age

  Hero baby

 • Mart 2009 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü (Birincilik)- “Abdominal obesity prevalance and relevant risk factors in Turkish children and adolescents”

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 • Kasım 2007 Sözlü bildiri (üçüncülük)- Zayıf, normal ve obez çocuklarda antropometrik veriler ve risk faktörleri

  51. Türkiye Milli Pediyatri Kongresi VII. Türk Dünyası Pediyatri Kongresi

 • Kasım 2007 Poster sunumu (birincilik ödülü)- “Kayseri İli’ndeki gebelerde Hbs prevalansı”

  8. Ulusal Uyku bozuklukları Kongresi

 • Ekim 2007 Sözlü bildiri(ikincilik)-Çocuklarda ve gençlerde uyku süresinin şişmanlık üzerine etkisi

  XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

 • Mart 2007 Nihal Hatipoğlu, Ahmet Ozturk, Mümtaz Mazıcıoğlu, Selim Kurtoğlu

  Sözlü bildiri (ikincilik ödülü)- “7-17 yaş arası Türk çocuklarında bel çevresi persentil değerleri”

 • Mart 2005 Kayseri yaşlı bakımevindeki bireylerde arka ağrısı ve ağrı skalalarının karşılaştırılması

  Geriyatri 2005 Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım Sempozyumu

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 724

h-indeksi (WOS): 14