Prof.Dr.

Nurcan DURSUN


TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

E-posta: dursun@erciyes.edu.tr
Diğer E-posta: nurcan1961@gmail.com
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 23306
İş Telefonu: +90 352 203 0203 Dahili: 23306
Web: http://aves.erciyes.edu.tr/dursun/

Eğitim Bilgileri

1988 - 1991

1988 - 1991

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, Türkiye

1985 - 1988

1985 - 1988

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, Türkiye

1978 - 1982

1978 - 1982

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Doktora

Vücuttaki çinko emilim ve dağılımına kalsiyum ve demirin etkisi

Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp, Fizyoloji

1988

1988

Yüksek Lisans

Öinko eksikliğinin karbonik anhidraz enzim aktivitesi ve kan parametreleri üzerine etkisi

Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp, Fizyoloji

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji, Nörofizyoloji, Diğer, Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

1985 - Devam Ediyor

1985 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

Yönetilen Tezler

2018

2018

Tıpta Uzmanlık

Sodyum selen it ve selen o-L-metiyon in in h ipotiroidi ile bozu lan sin aptik plastisite ve n örogen ez ü zerin e etkisi

DURSUN N.

E.Babur(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Tiroit h ormon ların ın T3 ve T4 Yü ksek Frekan slı Uyarım ile Tetiklen en Sin aptik Plastisiten in Depotan siyasyon u Üzerin e Etkisi

DURSUN N.

Y.Bayar(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Yaşlı Hipotiroidili ve Hipertiroidili Sıçan larda Öğrenme Performan sın ın Karşılaştırılması

DURSUN N.

R.KURT(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Hipertiroidi ile hipertrofi oluşturulmuş sıçan kalbinde iskemi reperfüzyon hasarının değerlendirilmesi

DURSUN N.

H.Özdemir(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Selenyumun Uzamsal Öğrenme Performansına Etkisinin İncelenmesi

DURSUN N.

E.Erol(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Sıçanlarda, Na+/H+ zıt transport inhibisyonu ve karnozin uygulamasının, kalp iskemi/reperfüzyonunda iyileştirici etkisi

DURSUN N.

K.Özdoğan(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Tiroidektomi ile Oluşturulan Hipotroidizmde Uzamsal Öğrenme Performansına Selenyum Verilmesinin İyileştirici Etkisinin Araştırılması.

DURSUN N.

M.Batakçı(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Hipotiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme performansında cinsiyet bağımlı farklılıkların araştırılması

DURSUN N.

N.Yıldız(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Dentat girus içerisine infüze edilen T3’ün Uzun Dönemli Etkinleşme Yanıtları Üzerine Etkisi ve Mitojen ile Aktive olan Protein Kinazın Rolü.

DURSUN N.

A.Dilek(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Ratlarda İskemi/Reperfüzyon Esnasında İnsulin ve Metformin Verilmesinin Kalbi Koruyucu Etkisi

DURSUN N.

S.Hamarat(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Hipertiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme performansında görülen cinsiyet bağımlı farklılıklara diazepamın etkisi.

DURSUN N.

H.Fırat(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

ATP-Duyarlı Potasyum Kanal Akımlarının İskemik Sıçan Miyosit Hücrelerinde İncelenmesi

DURSUN N.

E.Kunduz(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

DOKSORUBİSİNİN KALP MİYOSİTLERİNDE OLUŞTURDUĞU MİTOKONDRİYAL HASARI AZALTMADA "MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION PORE(mPTP)" LARIN ROLÜ

DURSUN N.

D.Sivri(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Kalp myositlerinde iskemi /reperfüzyon hasarını azaltmada çinkonun rolü.

DURSUN N.

S.Biltekin(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

SIÇANLARDA DOKSORUBİSİN İLE IN VITRO OLUŞTURULAN KALP FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA RENIN ANJİYOTENSİN SİSTEMİNİN ROLÜ

DURSUN N.

E.Taşkın(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

LOKAL RENİN -ANJİYOTENSİN SİSTEMİNİN SIÇAN KALP FONKSİYONUNA ETKİSİ

DURSUN N.

K.Ali(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Sıçanlarda adriyamisin ile oluşturulan kalp iskemisi üzerine karnozinin koruyucu etkisinin incelenmesi

DURSUN N.

K.Özdoğan(Öğrenci)

2008

2008

Tıpta Uzmanlık

DENEYSEL KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA İNSAN KORD KANI MONONÜKLEER HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN BÖBREK DOKUSU VE FOKSİYONLARI ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.

DURSUN N.

H.Arın(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

EGZERSİZİN LEPTİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, LEPTİNİN SOLUNUM VE KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ.

DURSUN N.

L.Ogan(Öğrenci)

2001

2001

Tıpta Uzmanlık

Overektomize sıçanlarda östrojen yerine koyma tedavisinin kardiyovasküler sisteme etkisi ve mekanizması

DURSUN N.

I.(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

TEST TEST

Bitiktaş S. , TAN B. , Kavraall Ş., Yousef M., Bayar Y., DURSUN N. , et al.

JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH, ss.1, 2016

2012

2012

The Protection of Selenium on Adriamycin-Induced Mitochondrial Damage in Rat

Taskin E., DURSUN N.

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.147, ss.165-171, 2012 Özet

2003

2003

Role of thymus oil in burn wound healing

Dursun N. , Liman N. , Ozyazgan I. , Gunes I. , Saraymen R.

JOURNAL OF BURN CARE & REHABILITATION, cilt.24, ss.395-399, 2003 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Investigation of metaplasticity responses inhypothyroided rats

TAN B. , DURSUN N. , Babur E., SÜER C.

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2018

2018

2018

Effect of selenium on deiodinase activity in thehippocampus of hypothyroid rats

DURSUN N. , Babur E., SÜER C.

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2018

2006

2006

relaxation effect of estradiol on different vasoconstrictor-induced responses in rat thoracal artery

DURSUN N. , Arifoğlu C., SÜER C.

Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, cilt.17, ss.289-294, 2006
Link

1995

1995

İzole kurbağa gastrokinemius kası üzerine çinkonun etkisi

DURSUN N. , GÖLGELİ A. , Özesmi Ç. , SÜER C. , AYDOĞAN S.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.46-51, 1995

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Investigation of metaplasticity responses inhypothyroided rats

TAN B. , DURSUN N. , BABUR E., SÜER C.

16th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 20 - 23 May 2018

2018

2018

Hipotiroidi oluşturulmuş sıçanlarda metaplastisite yanıtlarının araştırılması

TAN B. , BABUR E. , DURSUN N. , SÜER C.

16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 May 2018, ss.158

2018

2018

Selenyumun hipotiroidili sıçanlarda hipokampüs deiyodinaz aktivitesi üzerine etkisi

Dursun N. , Babür E., Süer C.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018 , İstanbul, Türkiye, 20 - 23 May 2018, ss.163 Özet
Link

2018

2018

Selenyumun hipotiroidi ile bozulan öğrenme, bellek ve nörogenez üzerine etkisi

Babür E., Canöz Ö. , Tan B. , Dursun N.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018 , İstanbul, Türkiye, 20 - 23 May 2018, ss.165 Özet
Link

2017

2017

Intra-hippocampal L-thyroxine infusion precludes synaptic component of depotentiation following a depotentiating stimulus given short after a tetanus

BAYAR Y., YOUSSEF M., DURSUN N. , SÜER C.

30th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Paris, Fransa, 2 - 05 September 2017, cilt.27

2017

2017

The Effect of Different Selenium Forms on Hypothyroidic Rats on Learning And Memory

BABUR E., TAN B. , SÜER C. , DURSUN N.

43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 September 2017, cilt.221, ss.74

2017

2017

Hipotiroidili Sıçanlarda Farklı Selenyum Türlerinin Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi

BABUR E. , TAN B. , SÜER C. , DURSUN N.

43.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 7 - 10 September 2017, ss.83

2017

2017

DENTAT GİRUSA L-TİROKSİN İNFÜZYONU YAPILAN GENÇ SIÇANLARDA MAPK SİNYAL YOLAKLARININ İNCELENMESİ

BABUR E. , TAN B. , DURSUN N.

15. Ulusal Sinir Bilim Kongresi, Sakarya, Türkiye, 7 - 10 May 2017, ss.90

2016

2016

Investigation of long-term potentiation in young and old hyperthyroid rats

BABUR E. , DURSUN N. , TAN B. , Bayar Y., BAKKALOGLU U. , SUER C.

14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 May - 29 June 2016, ss.77

2015

2015

Karnozin Ön Tedavisinin, Sıçan Kalp İskemi/Reperfüzyon Hasarına Etkisi

ÖZDOĞAN K. , Hamarat S., DURSUN N. , CANTÜRK F. , TAN B.

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 September - 13 October 2015, ss.180-181

2015

2015

Sıçanlarda, Na+/H+ Değiştirici Protein İnhibisyonunun Kalp İskemi/Reperfüzyonu Üzerine Etkisi

ÖZDOĞAN K. , Hamarat S., DURSUN N. , TAN B. , CANTÜRK F.

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 September 2015, ss.181-182

2015

2015

Adult onset hyperthyroidism enhances LTD and up-regulates p38-MAPK and PP1 expression in rat hippocampus

YOUSEF M., Bitiktas S. , TAN B. , KAVRAAL S., Donmez-Altuntas H. , DURSUN N. , et al.

28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 August - 01 September 2015, cilt.25

2015

2015

Adult onset hyperthyroidism enhances LRT and up regulates p38 MAPK and PP1 expression in rat hippocampus

Yousef m., BİTİKTAŞ S., TAN B. , kavraal s., ALTUNTAŞ H. , DURSUN N. , et al.

European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, Hollanda, 29 August - 01 September 2015, cilt.25, ss.220-221
Link

2015

2015

Favoring long-term depression over long-term potentiation in adult-onset hypothyroidism is prevented by dietary selenium supplementation

BAYAR Y., KAVRAAL S., BITIKTAS S. , TAN B. , DURSUN N. , SÜER C.

28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 August - 01 September 2015, cilt.25

2015

2015

A decrease in phosphorylation of CREB may explain delayed place learning and attenuated long-term potentiation in adult-onset hyperthyroidism

SÜER C. , LİMAN N. , Kandemir B., TAN B. , KAVRAAL S., BITIKTAS S. , et al.

28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 August - 01 September 2015, cilt.25

2013

2013

Evidence for nongenomic modulation of synaptic plasticity by L-thyroxine in the hippocampus

Bitiktaş S. , DURSUN N.

European Neuropsychopharmacology, Barceelona, İspanya, 05 October 2013 - 09 April 2014, ss.183

2013

2013

Kronik Hipertiroidi ve Hipotiroidinin Uzun Dönemli Güçlenme Yanıtları Üzerine Etkileri

TAN B. , SÜER C. , Örnek H. F. , DURSUN N. , Bitiktaş S. , Kavraall Ş., et al.

39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 September 2013, ss.83

2013

2013

KARNOZİN İLE KARİPORİD’İN BİRLİKTE KALP İSKEMİ/REPERFÜZYONUNA İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ

ÖZDOĞAN K. , DURSUN N. , Hamarat S.

39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.158
Link

2013

2013

The role of renin-angiotensin system on ischemia reperfusion

ÖZDOĞAN K. , TAŞKIN E., Kunduz E., DURSUN N.

4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Türkiye, 1 - 04 June 2013, cilt.4, no.1, ss.34
Link

2012

2012

Doksorubisin Kardiyotoksitesinde Potasyum ATP kanallarının Rolü

Kunduz E., ÖZDOĞAN K. , DURSUN N.

38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.242
Link

2012

2012

Doksorubisinin Kalp Miyositlerinde Oluşturduğu Hasarı Azaltmada Çinkonun Rolü

Biltekin S., Baykan A. , ÖZDOĞAN K. , Sivri D., DURSUN N.

38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.172
Link

2012

2012

Cyclosporin A-mediated mitochondrial permeability transition pore (mPTP) protection against doxorubicin-induced cardiac mitochondrial toxicity

Sivri D., DURSUN N. , ÖZDOĞAN K. , BAYKAN A. , Biltekin S.

4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Türkiye, 1 - 04 June 2012, cilt.4, no.1, ss.34
Link

2011

2011

The Effect of Carnosine on Adriamycin-Induced Oxidative Heart Damage in Rats

ÖZDOĞAN K. , KUNDUZ E., TAŞKIN E., DURSUN N.

International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.47

2011

2011

Adriamycin-Induced Mitochondrial Toxicity in Rat Heart is Exacerbate by Angiotensin

TAŞKIN E., DURSUN N. , KUNDUZ KİDNAP E., ÖZDOĞAN K. , AYCAN M. B.

55th Annual Meeting of the Biophysical-Society, Baltimore, Md, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 March 2011, cilt.100, no.3, ss.463
Link

2010

2010

Adriyamisinin Neden Olduğu Nefrotoksisite Üzerine Anjiyotensin II’ nin Rolü

KUNDUZ E., TAŞKIN E., DURSUN N. , ÖZDOĞAN K. , AYCAN M. B.

36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2010, ss.143

2010

2010

Sıçanlarda adriamisinin oluşturduğu oksidatif kalp hasarı üzerine karnozinin antioksidan koruma etkisi

ÖZDOĞAN K. , TAŞKIN E., DURSUN N.

36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2010, no.110, ss.50

2010

2010

Adriyamisinin Neden Olduğu Kardiyomiyopati Üzerine Anjiyotensin II’ nin Rolü

TAŞKIN E., DURSUN N. , AYCAN M. B. , ÖZDOĞAN K. , KUNDUZ E.

36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2010, ss.59

1997

1997

23.Ulusal Fizyoloji Kongresi

GÖLGELİ A. , DURSUN N. , Özesmi Ç. , SÜER C.

Sıçanlarda akut açlığın diyafragma fonksiyonlarına etkisi, Adana, Türkiye, 29 September - 04 October 1997, ss.60

1997

1997

Uzun süre kurşuna maruz kalan işçilerde lipid peroksidasyonu

DURSUN N. , KÖSE S. K. , Dogan P., ALTUNTAŞ H.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 29 September - 04 October 1997, ss.69

1991

1991

Çinkonun izole fare ileumuna etkisi

GÖLGELİ A. , SÜER C. , DURSUN N. , Özesmi Ç. , AYDOĞAN S.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 September 1991, ss.37

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

TEMEL FİZYOLOJİ

DURSUN N. , GÖLGELİ A.

Hücrezarının Yapısı, madde taşınması ve elektriksel özellikleri, Süer C, Editör, Medical Kitabevi, Kayseri, ss.10-26, 2012

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

2016 - 2019

2016 - 2019

NMDA Reseptor Aracılıklı Depotansiyasyon Yanıtlarına İntrahipokampal Tiroit Hormon İnfüzyonunun MAPK Aracılıklı Etkisinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

SÜER C. (Yürütücü) , DURSUN N. , LİMAN N. , BAYAR Y., YOUSEF M.

2011 - 2012

2011 - 2012

Adriyamisinin renal toksisite oluşturma mekanizması ve selenyumun koruyuculuğu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AŞÇIOĞLU M. (Yürütücü) , DURSUN N. , Taşkın E., KUNDUZ E., ÖZDOĞAN K., KAVRAAL Ş.

2007 - 2009

2007 - 2009

OVEREKTOMİZE SIÇANLARDA HİPOKAMPÜS NÖRONLARINDAKİ ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER VE ÖĞRENME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÖLGELİ A. (Yürütücü) , SÜER C. , DURSUN N. , ARTIŞ A. S.

2006 - 2008

2006 - 2008

UYKU YOKSUNLUĞUNUN BAZAL METABOLİK HIZA ETLKİSİNİN DENEY HAYVANLARINDA VE İNSANLARDA İNCELENMESİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AŞÇIOĞLU M. (Yürütücü) , SÜER C. , DURSUN N. , AYDOĞAN S. , DOLU N.

2005 - 2007

2005 - 2007

INTRAUTERİN BESLENME YETERSİZLİĞİNE MARUZ KALMIŞ RATLARDA HİSTOLOJİK BÖBREK DEĞİŞİKLİKLERİ VE RENAL BMP-7 EXPRASYONU ÜZERİNE MATERNAL GLUKOKORTİKOİDLERİN ETKİSİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILMAZ A. (Yürütücü) , DURSUN N. , ÖZTÜRK F. , GÜNDÜZ Z.

2004 - 2006

2004 - 2006

ÖSTRUS SİKLUSU SIRASINDA KÖPEKLERİN GENİTAL ORGANLARINDA ENDOTELİYAL ( ENOS) VE İNDÜKLENEBİLİR (İNOS) NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMLERİNİN HİSTOKİMYASAL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL (İNOS) NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMLERİNİN HİSTOKİMYASL VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL LO

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

LİMAN N. (Yürütücü) , LİMAN B. C. , DURSUN N. , BEYAZ F.

2004 - 2005

2004 - 2005

JUVENİL DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA GLİSEMİK KONTROL İLE GASTROPAREZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU İLE BİRLİKTELİĞİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILMAZ H. (Yürütücü) , ARSLAN D. , KURTOĞLU S. , DURSUN N. , KENDİRCİ M. , KULA M.

2004 - 2004

2004 - 2004

İNTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ OLUŞTURULAN RATLARDA LRENAL HEMODİNAMİK LDEĞİŞİKLİKLER VE SERUM LEPTİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TÜLPAR S. (Yürütücü) , KOÇ A. N. , GÜNDÜZ Z. , DURSUN N. , ÖZTÜRK F.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 218

h-indeksi (WOS): 10