Effect of physical activity on plasma adrenomedullin concentration and its relationship with nitric oxide in athletes Sporcularda Plazma Adrenomedullİn Konsantrasyonu Üzerİne Fİzİksel Aktİvİtenİn Etkİsİ Ve Nİtrİk Oksİt İle İlİşkİsİ


Creative Commons License

DURSUN N. , YÜREKLİ M., Özdoǧan K.

Erciyes Tip Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.1-6, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 34 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Doi Numarası: 10.5152/etd.2012.01
  • Dergi Adı: Erciyes Tip Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-6

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite ya da akut egzersizin plazma adrenomedullin (AM) konsantrasyonunu etkileyip etkilemediğini ve AM'in cinsiyet kan basıncı ve nitrik oksit (NO) yapımı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 60 sağlıklı öğrenci katıldı. Bunlar iki guruba ayrıldı. Düzenli spor yapan 16 kız 14 erkek toplam 30 öğrenci birinci gurubu oluşturdu. Sporcu olmayan 15 kız 15 erkekte ikinci gurubu oluşturdu. Öğrenciler bitkinlik oluşuncaya kadar bisiklet egzersiz testine tabi tutuldu. Kalp hızı, kan basıncı, maksimal O2 tüketimi (VO2max) ve CO2 üretimi (VCO2) egzersiz boyunca ölçüldü. Akut egzersize başlamadan önce, birinci ve 30. dakikasında öğrencilerden AM ve NO seviyelerinin tesbiti için venöz kan örnekleri alındı. Bulgular: Kız ve erkek sporcuların AM seviyesi, sporcu olmayanlarınkinden önemli derecede yüksekti. Kız sporcuların plazma AM konsantrasyonları erkek sporcularınkinden önemli derecede farklı bulundu. Kişilerdeki AM konsantrasyonunu akut egzersiz etkilemedi AM\BMI (vücut kitle indeksi) ile sistolik- diyastolik basıçlar, kalp hızı VO2max ve VCO2 arasında önemli bir ilişki bulunmadı. Sonuç: Bu çalışmadaki veriler, düzenli fiziksel aktivite esnasında artmış AM'nin, kişilerin kan basıncındaki yükselmeyi düzenleyen kompensatuvar bir mekanizma olabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Adrenomedullin, Egzersiz, Kan Basıncı, Oksijen tüketimi
Objective: The aim of this study was to determine whether regular physical activity or acute exercise influenced plasma adrenomedullin (AM) concentration and whether it was related to gender, blood pressure and nitric oxide (NO) production. Material and Methods: Sixty healthy students participated in this study. They were divided into two groups. The first group consisted of 30 students, 16 female, 14 male athletes carrying out regular exercise. The second group was made up of 15 females, 15 males nonathletes. All students submitted to a cycle exercise test until volitional exhaustion. Heart rate (HR), blood pressure, maximal oxygen uptake (VO2max) and carbon dioxide production (VCO2) were measured continously. Before starting, at the 1st min and at the 30th min of exercise, venous blood samples were taken to determine AM and NO production. Results: AM in the female and male athletes were significantly higher than in the female and male non-athletes. The plasma AM concentration in female athletes was found be significantly higher than in male athletes. Acute exercise did not affect AM concentration in subjects. We did not find any relationship between AM/BMI (Body mass index) and other variables such as systolic, diastolic pressure, heart rate, VO2max and VCO2 but there was a negative relationship with NO production. Conclusion: The present data suggest that an increase in AM during prolonged physical activity may be a compensatory mechanism against further elevation of blood pressure. Keywords: Adrenomedullin, Blood Pressure, Exercise, Oxygen Consumption