Ekstraselüler Sinyal İlişkili Kinaz 1/2 İnhibisyonu Uzun Dönemli Güçlenmedeki Azalmayı Önler: Alzheimer Hastalığındaki Rolü


Koşar B. , Babur E. , Delibaş S. , Dursun N. , Süer C.

44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.64

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.64

Özet

Giriş ve Amaç: Uzun dönemli güçlenme (UDG), bir kez indüklendikten sonra, kendiliğinden veya düşük frekanslarda uyarı uygulandığında zaman içinde azalır. Normal bir indüksiyondan sonra hızla azalan UDG ve artmış Ekstraselüler Sinyal İlişkili Kinazların 1/2 (ERK1/2) aktivasyonu Alzheimer hastalığında (AH) görülür. Bu nedenle, LTP'nin spesifik bir Erk1/2 inhibitörünün varlığında ve yokluğunda LTP'nin konsolidasyonunda önemli farklılıklar olup olmadığını merak ediyoruz. Yöntemler: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulunun 12.08.2015 tarih ve 15/114 sayılı onayı ile gerçekleştirildi. Alan eksitatör postsinaptik potansiyel (fEPSP) ve popülasyon spayklarından (PS) oluşan alan potansiyelleri dentat girus granül hücre katmanından kaydedildi. ERK1/2 inhibitörünün veya serum fizyolojik 5 dakikalık intrahipokampal infüzyondan sonra UDG, perforant yolağına yüksek frekanslı uyaran (YFU) verilerek indüklendi. Bulgular: HFS uyarımından sonra LFS verilmediğinde, ERK1/2 inhibisyonu fEPSP eğimi daha fazla ama PS genliği daha az deprese olurken HFS'den sonra LFS verildiğinde ERK1/2 inhibitörünün varlığı ve yokluğunda eşit oranda fEPSP eğim ve PS genlik depresyonu bulundu. Uygulanan protokol ve ERK1/2 verilmesi arasındaki anlamlı etkileşim 2x2 ANOVA testi ile test edildiğinde sadece PS genlikleri için elde edildi (F1,36=6.57; P=0.015) Sonuç: Bu çalışma, Alzheimer hastalığının tedavisi için potansiyel bir strateji olarak ERK1/2 MAPK inhibisyonunun etkilerini göstermektedir. Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 215S698) tarafından desteklenmiştir. 

Aim: Long-term potentiation(LTP), once it has been induced, can decay over time in particular with weak stimulation protocols. Normal induction but rapid LTP decay and an increased Extracellular Signal–Regulated Kinases1/2 (ERK1/2) activation has been implicated in Alzheimer's disease (AD). For this reason, we are wondering if there are major differences in consolidation of LTP in presence and absence of a specific Erk1/2 inhibitor of LTP. Methods: The study was carried out with the approval of Erciyes University Ethical Committee for Animal Experiments dated 12.08.2015 and numbered 15/114. Field potentials composing of a field-excitatory postsynaptic potential (fEPSP) and a population-spike (PS) were recorded from granule cell layer of dentate gyrus. After 5-min infusion of ERK1/2 inhibitor or saline, LTP was induced by delivering a high-frequency stimulus to perforant pathway. Results: In the absence of LFS, ERK1/2 inhibition resulted in more depressed fEPSP slopes but less depressed PS amplitudes, whereas delivery of LFS after HFS equally depressed fEPSP slope and 39,5±3,9%, and depressed PS amplitude in absence and presence of ERK1/2 inhibitor, respectively. A significant interaction between protocol and treatment (F1.36=6.57; P=0.015) was found when PS amplitudes were analyzed by 2x2 ANOVA only. Conclusions: The present study suggests implications of inhibition of ERK1/2-MAPK as a potential strategy for treatment of AD.