Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimicrobial activity of Thymbra spicata L. essential oil in Turkish dry fermented sausages

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.67, ss.227-233, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Isolation, genotyping and antimicrobial susceptibility of pathogenic Escherichia coli serotypes in ready to eat foods

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.70, ss.1661-1668, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Development and evaluation of a novel Campylobacter spp. enrichment medium

JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS, cilt.157, ss.117-122, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Antibiotic Resistance Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated From Foods of Animal Origin

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, ss.243-249, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Economic analysis of production and marketing of Turkish pastrami according to carcass cuts

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.62, ss.133-137, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.51-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Kaynaklı Viral Enfeksiyonlarda Stratejiler ve Yeni Teknikler

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.4, ss.45-53, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.169-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik personelin et tüketim tercihlerinin analitik hiyerarşi prosesi ile değerlendirilmesi

Acta Oto-Laryngologica, cilt.89, ss.11-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.7-10, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Süt ve Süt Ürünleri ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.17-26, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.209-214, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.93-98, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Yöresinde Tüketime Sunulan Manda Yoğurtlarında Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.19-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri de Satışa Sunulan Sucuklarda Listeria spp Varlığının Klasik Kültür Yöntemi İle Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.89-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyel Direnç Profilleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.28, ss.25-28, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Manda Yoğurtlarının Mikrobiyolojik Kalitesi.

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.40, ss.83-89, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Bölgesi Kuyu Sularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.15-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hayvansal Gıdalarda Escherichia coli O157:H7’nin Önemi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.45-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Kasım 2018, ss.23-24

DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.380

DEVELOPMENT AND COMPARISON OF A NOVEL CAMPYLOBACTER SPP. ENRICHMENT MEDIUM IN SOME FOOD MATRICES

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.341

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

Sütte Antibiyotik kalıntı Durumunun İncelenmesi

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.51-52

Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.19-20

Güvenli Gıda için Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.19

Arsenic Levels in Chicken Meat and Giblets Retailed in Kayseri

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.141

AFLATOXIN M1 LEVELS IN RAW SHEEP, GOAT AND COW MILKS IN NIGDE PROVINCE

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.142

High Value Added Dairy Products

3rd International Conference on Science Ecology and Technology, Roma, İtalya, 14 - 16 Ağustos 2017, ss.19

Identification of toxigenic S. aureus in some foods of animal origin in Kayseri, Turkey,

6th International Conference onFood Safety &Regulatory Measures, Milan, İtalya, 5 - 07 Haziran 2017, ss.1

Yarışmacı Eğitime Karşı Bir Seçenek: Toplu Öğretim Sisteminin Ürünü Sosyal Bilgiler Dersi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.19

Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Foods Animal Origin

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.115

Mıcrobiological Quality of Pastrami Sampled at the Point of Sale in Kayseri Turkey

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.114

Evaluation of Indicator Microorganisms on Cutting Boards and Knives in Pastrami Markets in Kayseri, Turkey

One World-One Health-One Vision International Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 14 - 16 Ekim 2015, ss.74-75

Pastırmalarda Toxoplasma gondii varlığının Real Time PCR ile belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.236-237

Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.240-241

Evaluation of Meat Consumption Preferences with Analytical Hierarchy Process

The 8th Conferance of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.130

Prevalence and virulence factors of Escherichia coli O157:H7 from poultry giblets in Kayseri, Turkey.

International VET Istanbul Group Congress., Saint Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.634

Economic perspective on Turkish pastrami production and marketing

2nd International Congress on Food Technology, Aydın, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2014, ss.327

Propolis, Arı sütü, Polen ve Çeşitli Bal Örneklerinin Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.230