Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2020 - Devam Ediyor Post Doktora

  The University of Wisconsin Madison, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2013 - 2017 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Besin Hijyeni Ve Teknolojisi , Türkiye

 • 2006 - 2011 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Zahterin (Thymbra Spicata L.) Fermente Türk Sucuklarında Escherichia coli ve Salmonella Typhimurium Üzerine Antimikrobiyel Etkilerinin Belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Erü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Introduction to molecular phylogenetics

  Diğer , Erciyes University Center of Vectors and Vector Borne Diseases

 • 2016Sağlık Bilimleri Üzerine TÜBİTAK ARDEB Fonları için Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Teknopark ETTO

 • 2016Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2014Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , TÜBİTAK

 • 2011ISO 2200:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (HACCP)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gıda Güvenliği ve Hijyen Akademisi