Doç.Dr.

VAHİT İLHAN


İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Eğitim Bilgileri

2008 - 2010

2008 - 2010

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Sinema Televizyon, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema , Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

MEDYA VE GENÇLİK: 15-24 YAŞ ARASI GENÇLERİN TELEVİZYON DİZİLERİNİ İZLEME PRATİKLERİNDEKİ DÖNÜŞÜM

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

2005

2005

Yüksek Lisans

TEKNOLOJİDE İNSANİ BOYUT: YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GÜNDELİK HAYATTAKİ YERİ (KAYSERİ ÖRNEĞİ)

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Sinema Televziyon

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Radyo, Sinema ve Televizyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi , Radyo Televizyon Ve Sinema

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema Televizyon

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema, Radyo, Televizyon Ve Sinema

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Haberciliğin Temel Kavramları

Lisans

Lisans

Kitle İletişim Kuramları

Lisans

Lisans

TV Haberciliği

Yönetilen Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Türkiye'de Sayısal TV Yayıncılığı: Sektörel Yönelimleri ve İzleyici Deneyimleri

İLHAN V.

C.Bağcı(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Karakter Eksenli Çizgi Film İncelemeleri ve İlkokul 1. ve 4. Sınıflar Arasındaki Öğrencilere Yönelik İzleyici Araştırması

İLHAN V.

S.Şahin(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

2000 Sonrası Türkiye Politik Sineması'nın Kurmaca-Belgesel İlişkisi ve Minimalizm Bağlamında İncelenmesi

İLHAN V.

S.Civelek(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Görsel Medya ve Ürün Yerleştirme

İLHAN V.

F.Yazıcı(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

TELEVİZYON DİZİLERİNDE KADININ TEMSİLİ: ÖYLE BİR GEÇER ZAMANKİ ÖRNEĞİ

İLHAN V.

B.Baltacı(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

TV YARIŞMA PROGRAMLARINDA BİREYİN ARAÇSALLAŞMASI: VAR MISIN YOK MUSUN ÖRNEĞİ

İLHAN V.

M.Köseoğlu(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

İslamofobinin Medyadaki Stratejik Gücü Olarak Televizyon Dizileri: Homeland Örneği

İLHAN V. , BAĞCI C.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.169-189, 2018
Link

2014

2014

‘Feminist Alternatif Medya’nın İşleyişi Üzerine

İLHAN V.

Erciyes İletişim Dergisi “akademia” 2014, cilt.3, ss.2-10, 2014 Özet
Link

2013

2013

Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü?

İLHAN V. , ULUSOY A.

The Journal of Academic Social Science, International Journal of Social Science Studies, cilt.6, no.5, ss.1127-1154, 2013
Link

2013

2013

İlkokul Öğrencilerinin Tematik Çocuk Kanallarındaki Çizgi Filmleri İzleme Alışkanlıkları

İLHAN V. , Çetinkaya Ç.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.34, no.34, ss.317-326, 2013 Özet
Link

2007

2007

Gündelik Hayatta E-Yaşam: İhtiyaç- Arzu Çelişkisi Çerçevesinde Yeni İletişim Teknolojileri Bağımlılığı

İLHAN V.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.59-78, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Televizyonda Kadın Kuşağı Programlarındaki Dönüşüm: 'Esra Erol'da' Örneği

İLHAN V. , Usta D.

I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 - 30 April 2018, ss.82 Özet
Link

2017

2017

Ratings of Television Broadcasts in Turkey Based On Their Programme Types: Rating Analysis of the Programme Types Broadcasted Between 1995-2010

İLHAN V. , ÜNLÜ B.

6th Annual Conference on Humanities and Social Sciences, Barselona, İspanya, 26 - 29 January 2017, ss.45

2016

2016

APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY

YAZICI F. , İLHAN V.

ICSD International Conference On Sustainable Development 2016, Üsküp, Makedonya, 19 - 23 October 2016
Link

2016

2016

Transformation of Television Broadcasting in Turkey: Analysis on Broadcasts Between 1995-2015 According to Programme Types

İLHAN V. , ÜNLÜ B.

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 May 2016

2016

2016

Temel Egitim Dönemindeki Ögrencilerin Süper Kahramanlara Iliskin Algıları

İLHAN V. , Çetinkaya Ç., ŞAHİN S.

15. ULUSLARARASI SINIF ÖGRETMENLIGI EGITIMI SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 May 2016
Link

2012

2012

Yeni İletişim Teknolojilerindeki Yeniliklerin Gündelik Hayattaki Tahakkümü: Ipone Ve Ipad Örneği

İLHAN V.

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kazakistan, 1 - 04 May 2012

2009

2009

Türkiyede İletişim Çalışmalarında Frankfurt Okulunun Alımlanması

Özdemir İ., İLHAN V.

Beşinci Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 July 2009

2006

2006

Yeni İletişim Teknolojilerinin Gündelik Hayattaki Yeri (Kayseri Örneği)

İLHAN V.

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.254-264

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Communication and Digital Media

İLHAN V. , ÜNLÜ B.

Transformation of Television Broadcasting in Turkey: Analysis on Broadcasts Between 1995- 2015 According to Programme Types, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Madalina Tomescu, Editör, Bialystok: E-Bwn, Saraybosna, ss.115-124, 2017
Link

2016

2016

Uluslararası Halkla İlişkiler

İLHAN V.

Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler: Kültür, Emel Tanyeri Mazıcı, Editör, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, ss.31-55, 2016
Link

2014

2014

Medya Çalışmalarında İzleyici

İLHAN V.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014
Link

2011

2011

Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil

İLHAN V.

İnternet Haber Ağlarının Ağına Takılan Erkeklik: Haber Sitelerinde İnşa Edilen Erkeklik Söylemi, İlker Erdoğan, Editör, Kalkedon, İstanbul, ss.353-400, 2011

2011

2011

Zamanın Tozu-Frankfurt Okulu'nun Türkiye'deki İzleri

Özdemir-Taştan İ., İLHAN V.

Türkiye'de İletişim Kuramları Yazınında Frankfurt Okulu'nun Yeri, D. Beybin Kejanlıoğlu, Editör, Deki, Ankara, ss.351-368, 2011

2009

2009

Sinema, Anlatı ve Analiz

İLHAN V.

Haberde 'Gerçeklik' Yanılgısı: İdeoloji, Dil, Söylem ve Anlam, Murat Soydan, Editör, Laçin Yayınları, Kayseri, ss.91-112, 2009

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Öğrenciler İçin Sağlıklı Dijital Yaşam

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

İLHAN V. , EKEN M.

2016 - 2017

2016 - 2017

Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü: 1995-2015 Yılları Arası Yayınların Program Türlerine Göre Analizi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İLHAN V. (Yürütücü) , ÜNLÜ B.

2015 - 2016

2015 - 2016

TÜRKİYE’DE SAYISAL TELEVİZYON YAYINCILIĞININ SEKTÖREL GÖRÜNÜMÜ VE YÖNELİMLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İLHAN V. (Yürütücü) , BAĞCI C.

2015 - 2016

2015 - 2016

Görsel Medya ve Ürün Yerleştirme: Televizyon Örneği

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İLHAN V. (Yürütücü) , YAZICI F.

2009 - 2011

2009 - 2011

MEDYA VE GENÇLİK: 15-21 YAŞ ARASI GENÇLERİN TELEVİZYON DİZİLERİNİ İZLEME PRATİKLERİNDEKİ DÖNÜŞÜM

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ARIK M. B. (Yürütücü) , İLHAN V.

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu

Başkan

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2017

Ekim 2017

13th International Conference on Social Sciences

Wien

Ekim 2016

Ekim 2016

International Conference on Sustainable Development

Skopje

Mayıs 2016

Mayıs 2016

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Sarajevo

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2017

Şubat 2017

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

TRT Akademi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2010

Ağustos 2010

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi-Akademia

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Diğer

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği&Mesleki Yeterlilik Kurumu