2000 Sonrası Türkiye Politik Sineması'nın Kurmaca-Belgesel İlişkisi ve Minimalizm Bağlamında İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Semra Civelek

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vahit İLHAN