Türkiye'de Sayısal TV Yayıncılığı: Sektörel Yönelimleri ve İzleyici Deneyimleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Ceyhun Bağcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vahit İLHAN