TÜRKİYE'DE ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA YAYINLANAN GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARININ ESTETİK VE İDEOLOJİK YAPISI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DERYA USTA

Danışman: Vahit İlhan