TV YARIŞMA PROGRAMLARINDA BİREYİN ARAÇSALLAŞMASI: VAR MISIN YOK MUSUN ÖRNEĞİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Mehtap Köseoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vahit İLHAN