Yeni medya ve temsil: İnternet gazeteciliğinde cinsiyet kimliklerinin sunumu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FATİH SÖĞÜT

Danışman: Vahit İlhan