TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNİN İKONOGRAFİK ANALİZİ KADININ YERİ VE TEMSİLİ


Creative Commons License

İLHAN V., CİVELEK S.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.9, no.2, pp.59-81, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT
The analysis of places where women exist and how they exist there allows for the examination of relationship between women and place in terms of gender relations. What we see on television, one of these visual places, is not the presentation of what’s going on, but an edited and narrated or distorted version of reality. The study adopting the view that media constructs reality, aims to clarify the relationship between place and women and its representation in news bulletins. To monitor the visual elements on television, the study will use iconographic analysis where familiar themes, concepts and visuals are introduced and iconological analysis higlighting the cognitive world behind these iconographic representations and meaning-making components are analyzed. The study analyzes 3 main news bulletins mostly watched in Turkey. The research data suggest that women are not actively included in the news content and they even have no visibility in relevant content.
Keywords: Television Main News Bulletin,
Iconographic Analysis, Iconological Analysis,
Representation of Women, Place
ÖZET
Kadının hangi mekânlarda, ne şekilde var olduğunun analizi, kadın ve mekân arasındaki ilişkinin toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında incelenmesine olanak tanır. Bu görsel mekânlardan biri olan televizyonda gördüğümüz de, olan bitenin görüntüsü değil, seçilmiş, kurgulanmış ve anlatılmış bir görüntüdür. Medyanın gerçekliği inşa ettiği görüşünün benimsendiği bu çalışmada, kadın-mekân arasındaki ilişkinin, televizyon ana haber bültenlerindeki temsilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Televizyondaki görselin takibi sürecinde, tanıdık tema, kavram ve görsellerin anlatıldığı ikonografik analiz ve bu ikonografik temsillerin gerisindeki zihinsel dünyanın yorumlandığı ve anlam inşasına katılımlarının incelendiği ikonolojik analizden yararlanılmıştır. Çalışmada, Türkiye’de en fazla izlenen 3 ana haber bülteni değerlendirilmeye alınmıştır. Haberlerin mekân-cinsiyet bağlamındaki analizinde, kadının haber içeriğinde aktif olarak yer almadığı ve hatta görünürlüğünün bile olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Televizyon Ana Haber Bülteni,
İkonografik Analiz, İkonolojik Analiz,
Kadının Temsili, Mekân