Görsel Medya ve Ürün Yerleştirme


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Fikret Yazıcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vahit İLHAN