TELEVİZYON DİZİLERİNDE KADININ TEMSİLİ: ÖYLE BİR GEÇER ZAMANKİ ÖRNEĞİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Birsen Baltacı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vahit İLHAN