Feminist Alternatif Medya nın İşleyişi Üzerine


İLHAN V.

Erciyes İletişim Dergisi “akademia” 2014, vol.3, no.3, pp.2-10, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi “akademia” 2014
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2-10
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

On Feminist Alternative Media 
Abstract 
 
Examples of alternative media first appeared with a counter stance to the non impartial publishing philosophy of dominant mainstream media which disseminate and reinforce dominant thinking structures, are far from the expected level. That’s the case with the feminist alternative media productions regarded under this genre. Although feminist movements not only criticize and try to modify current media, but also try to establish and sustain their own media, which requires financial support and resources; they can’t go any further as there are financial issues and they cannot instill sufficient level and fields of interest. Having set out for new objectives, some of the alternative feminist media outlets come to a halt. Expected outcomes couldn’t be achieved in cases of Turkish feminist media movement notwithstanding the fact that they make use of unprecedented facilities and resources presented by the new media and Internet broadcasting. Although the feminist movement did achieve to raise awareness in the media, there are still issues waiting for solution in the deconstruction of social gender patterns in the media and forming an alternative media.
 
Keywords: Alternative Media, Feminist Alternative Media, Feminist Movement.
‘FEMİNİST ALTERNATİF MEDYA’NIN İŞLEYİŞİ ÜZERİNE 
 
Özet
 
Egemen düşünme biçimlerinin yaygınlaştırıldığı ve pekiştirildiği anaakım medyanın tarafsız olmayan yayın anlayışına muhalif olarak yayın hayatlarına başlayan ve anaakım medyanın aşılamayan yapısal sorunlarını aşmaya çalışan alternatif medya örneklerinin aldığı mesafe bir türlü istenilen noktaya gelememiştir. Bu oluşumun içinde yer alan feminist alternatif medya örnekleri de aynı akıbetle karşı karşıya kalmaktadır. Her ne kadar kadın hareketleri, varolan medyayı eleştirerek dönüştürmeye çalışmanın yanı sıra, mali kaynak gerektirdiği için gerçekleşmesi çok zor olan bir işe girişerek kendi medyasını kurmaya ve devam ettirmeye çabalasa da; yine mali sorunlar ve yeterli ilgi alanları oluşmadığı için mesafe alınamamaktadır. Yeni hedeflerle yola çıkan feminist alternatif medya mecralarının bazıları sona ermektedir. Özellikle yeni medyanın sunduğu geniş imkanlardan yararlanarak Türkiye’de bu süreci internet yayıncılığı ile aşmaya çalışan örneklerde ise hedeflenen amaçlar gerçekleşememiştir. Kadın hareketinin medyada bir farkındalık oluşturmayı başarmasına rağmen anaakım medyadaki toplumsal cinsiyet örüntülerinin yapı-bozuma uğratılması ve alternatif bir medya oluşturulması noktasında sorunlar aşılamamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Alternatif Medya, Feminist Alternatif Medya, Kadın Hareketi.