Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biofunctional effects of Pistacia vera ­addition on the quality of Simit Kebab

Archiv Fur Lebensmittelhygiene, cilt.70, ss.186-192, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of pre-drying on the quality of frying oil and potato slices

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.9, ss.255-264, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yağlı Tohumlarda Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon Yöntemi ve Avantajları

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.21, ss.313-322, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAKAO YAĞI ALTERNATİFLERİ ve FRAKSİYONE KRİSTALİZASYON YÖNTEMİ İLE KAKAO YAĞI İKAMESİ ÜRETİMİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.857-862, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Skualen ve Sağlık Üzerine Etkisi

Zeytin Bilimi, sa.1, ss.13-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yağlı Tohumlarda Ultrasonik-Destekli Ekstraksiyon Yönteminin Avantajları

IV. YABİTED Bitkisel Yağ Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.29

Amaranth Bitkisi ve Tohum Yağının Karakterizasyonu ve Sağlık Üzerine Etkileri

IV. YABİTED Bitkisel Yağ Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.27

Nanokompozit Bazlı Aktif Gıda Ambalaj Filmleri

3rd III.International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.353

PROTEİN VE POLİSAKKARİT KONJUGASYONUNUN ENKAPSÜLASYON MATERYALİ OLARAK KULLANILMASI

3rd III.International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1

Hyperspectral Imaging For Food Quality and Control

3rd III.International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.352

PULSED ELECTRIC FIELD (PEF) USAGE IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PRODUCTION

3rd III.International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1

Susam tohumu yağı ile karıştırılan sızma zeytinyağının depolama sırasındaki stabilitesi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1

Fraksiyone Kristalizasyon ile Kakao Yağı İkamesi Üretimi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1

Steady and dynamic rheological analysis as a novel approach to detection of extra virgin olive oil adulteration with vegetable oils

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1

Improving a Novel Functional Butter: Blended with Extra Virgin Olive Oil and Riviera Olive Oil

II. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1

Skualen ve Sağlık Üzerine Etkisi

III. Bitkisel Yağ Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.87

Effects of Pistachio Supplementation on Total Fat Content and Fatty Acid Composition of Simit Kebab

3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015

EFFECTS OF PRE-DRYING ON THE QUALITY OF FRYING OIL AND FRIED PATATOES

YABİTED- II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.1

The Effect Of Pistachio Vera Supplementation On The Simit Kebab’S Phenolic Content And Antioxidant Activity

7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014, ss.1

Pre-drying effects on the quality of frying oil

International Conference on Food Engineering and Biotechnology, Barcelona, İspanya, 27 - 28 Şubat 2014, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Bioactive Compounds of Fruits and Vegetables

Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables, Yildiz F.,Wiley R.C., Editör, Springer, London/Berlin , New-York, ss.723-745, 2017

Gıda İşletmelerinde Hijyen ve İş Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ALTIN Mustafa - TAŞDEMİR Şakir, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.779-801, 2016