Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 IV. YABİTED Bitkisel Yağ Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3rd III.International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III)

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2017 II. International Mediterranean Science and Engineering Congress

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 ISNFF- 2014 Annual Conference & Exhibitionn Functional Foods, Nutraceuticals, Natural Health Products and Dietary Supplements

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 International Conference on Food Engineering and Biotechnology

  Katılımcı

  Barselona, İspanya

Burslar

 • 2018 - 2020 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı

  TÜBİTAK

 • 2008 - 2008 Hayat Boyu Öğrenme Programı

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 26

h-indeksi (WOS): 2