Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ortaokul Öğretmenlerinin Öğrenci Velilerinden Beklentileri

Öğretmen Eğitimi ve Öğretim, vol.3, no.2, pp.63-80, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Evaluation Of The Teachers Opinions Towards The Primary School Principal Supervision:TRNC Sample

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.4816-4846, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimde Aranan Veli Profili

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi , vol.2, no.2, pp.1-23, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Akademisyenlerin Öğretim Performansları ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmes

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.122-135, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

UNETHICAL BEHAVIOR AND TEACHING PROFESSION: DO FUTURE TEACHERS HAVE PROFESSIONAL ETHICAL PRINCIPLES

Turkish Studies. Educational Sciences, vol.12, no.18, pp.591-604, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

THE INFORMAL PUNISHMENT IN THE CLASSROOM WITH ANALYTIC HIYERARCHY PROCESS

Kastamonu Eğitim Dergisi , vol.23, no.1, pp.105-122, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen adaylarının mesleki etik ilkelere ilişkin görüşleri

Proceedings of The 1ST Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, vol.3, pp.757-789

Küreselleşme Sürecinde Rus Yükseköğretimi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.1, pp.638-645

Books & Book Chapters

Etik, Etik İlkeler ve Kurallar, Meslek Etiği, Etik ve Hukuk İlişkisi

in: EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK, Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.26-50, 2020 Sustainable Development