Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PATERNALISTIC ADMINISTRATIVE BEHAVIORS OF SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS ACCORDING TO TEACHERS

Hagia Sophia 7th International Conference On Multidisciplinary Scientific Studies, İstanbul, Turkey, 3 - 05 February 2024, pp.472

OKUL YÖNETİMİNDE KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

WORLD WOMEN CONFERENCE-VI, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 2023, pp.381-382

The Effect Of K12 School Principals' Social Justice Leadership On Teachers' Well-Being

3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23) , 14 - 17 June 2023, pp.1125-1126

Öğretmen adaylarının mesleki etik ilkelere ilişkin görüşleri

Proceedings of The 1ST Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, vol.3, pp.757-789

Küreselleşme Sürecinde Rus Yükseköğretimi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.1, pp.638-645

Books & Book Chapters

Öğretmenlik Meslek Etiği

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2023

Estonya Eğitim Sistemi

in: Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ali BALCI, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.275-301, 2023

Moldova Eğitim Sistemi

in: Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, BALCI,Ali, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.725-750, 2023

Türk Eğitim Sisteminin Amacı ve Yapısı

in: Eğitime Giriş, Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.261-286, 2023

Etik, Etik ilkeler ve Kurallar, Meslek Etiği, Etik ve Hukuk İlişkisi

in: Eğitimde Ahlah ve Etik, Abdurrahman İLĞAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.25-49, 2020

Metrics

Publication

23

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

40

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

32

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals