KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC), TÜRKİYE VE İSVEÇ EĞİTİM VE EĞİTİM DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Manolova Yalçın O. , Ayan M.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.12-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.12-26

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, KKTC, Türkiye ve İsveç’teki eğitim ve denetim sistemleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma kapsamında, karşılaştırmaya dayalı literatür taraması yapıldıktan sonra elde edilen veriler, analitik yöntem olarak bilinen Bereday Modeli’ne göre  analiz edilmiştir. Böylece, araştırmanın ilk aşamasında belirtilen ülkelerin eğitim sistemlerinin genel amacı ve politikaları; eğitim kademeleri itibariyle eğitimin amaçları; eğitim sisteminin yapılanması ile işleyişi, devamında ise bu ülkelerin eğitim denetimi sisteminin genel amacı, yapısı ve işleyişi betimsel betimlenmiş, ikinci aşamasında ise; belirlenen  ülkelerin eğitim ve denetim sistemlerinin benzerlikleri ve farklılıkları alt problemler çerçevesinde yan yana getirilerek karşılaştırılmıştır. 
 Anahtar Sözcükler: Eğitim sistemi, eğitim denetimi, karşılaştırmalı eğitim denetimi

This study comparatively analyses the education and inspection systems of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Turkey and Sweden. The study examines the general aim and policies of the education systems; the aims of education at each educational level; the administration and functions of the education system and school structure; and also studies the education inspection systems’ main purpose, structure and administration in these three countries. In this respect, the findings of the mentioned countries have been presented based on sub-problems and the identified similarities and differences have been compared side by side in the frame of these sub-problems. This study 15 conducted with in onw of the descriptive methods which is the comparative education model. The comparative literature has been formulated according to The Bereday Model  known as the analytical method which is a surveyed descriptive research.
 Keywords: Education system, educational ınspection, comparative educational ınspection.