OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Başarılı Ülkeler ile Türkiye’nin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Açısından Karşılaştırılması


Creative Commons License

Manolova Yalçın O. , Hanoğlu E. T.

Yükseköğretim ve Bilim , vol.10, no.1, pp.36-44, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Yükseköğretim ve Bilim
  • Page Numbers: pp.36-44

Abstract

In this study, education systems of countries -Finland, England and South Korea- which have successful results in OECD’s Program for International Student Assessment (PISA) are compared with Turkey’s Education System that has relatively poor results in the same assessment, in terms of educational structures, objectives, finance and supervision. The analytical method (Bereday Model), which is one of the methods used in comparative education research, was used as the research method. As a result of the research, it has been identified that whether the general, local or balanced models implemented in education systems are not a criterion of the success alone and the structures used are shaped according to the character and cultures of the countries. In the relevant legislation of all the countries compared, in terms of educational objectives, it is evident that they comprehend the universal values of education, but especially raising the individuals who have national values are commonly emphasized in Turkey’s Education System. In addition, the rates of the Gross Domestic Product (GDP) of countries allocated to education are similar; however, it is far behind other countries in spending per student in Turkey. Also, it is determined that the methods applied by the countries in the field of educational supervision are similar to their educational administration structures. Keywords: PISA, Educational administration, Educational supervision

Bu araştırmada, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testlerinde başarılı sonuçlar alan ülkelerden Finlandiya, İngiltere ve Güney Kore ile nispi olarak başarısız sonuçlar almış olan Türkiye’nin eğitim sistemleri, eğitim yapıları, amaçları, finansmanı ve denetimi açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında benimsenen yöntemlerden biri olan analitik yöntem (Bereday Modeli) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; eğitim yapılarında uygulanan merkezi, yerel ya da dengeli modellerin tek başına başarı kriteri olmadığı ve kullanılan yapıların ülkelerin karakter ve kültürlerine göre şekillendiği, eğitim amaçları yönünden karşılaştırılan ülkelerin tamamının ilgili mevzuatında eğitimin evrensel değerlerine yer verdikleri, ancak özellikle Türk Eğitim Sisteminin amaçlarında milli değerlere sahip bireyler yetiştirme vurgusunun ön plana çıktığı, ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarından (GSYİH) eğitime ayırdıkları oranın birbirlerine yakın olduğu, fakat Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamanın diğer ülkelerin çok gerisinde olduğu, ülkelerin eğitim denetimi alanında uyguladıkları yöntemin eğitim yapılarına benzer özellik taşıdığı tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: PISA, Eğitim yönetimi, Eğitim denetimi