Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chemical characteristics and storage stabilities of different cold-pressed seed oils

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of fermented red radish (Raphanus sativus L) in carbon tetrachloride-induced liver injury in rats

THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.50, sa.3, ss.405-416, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Biofunctional effects of Pistacia vera ­addition on the quality of Simit Kebab

Archiv Fur Lebensmittelhygiene, cilt.70, ss.186-192, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of concentration methods and storage conditions on some bioactive compounds and color of tamarind sorbet: a traditional Turkish beverage

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.12, sa.3, ss.2045-2056, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physicochemical, sensory, and bioactive properties of some traditional Turkish sorbets

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.42, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Natural food colorants and bioactive extracts from some edible flowers

JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, cilt.88, ss.170-176, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of phenolic content, antiradical, antioxidant and antimicrobial activities of Turkish pine honey

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.6, sa.4, ss.439-444, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bioactivity and mineral contents of wild-grown edible Morchella conica in the Mediterranean Region

JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY, cilt.5, ss.453-457, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antioxidative, antiradical, and antimicrobial activities of extracts from Antep Pistachio hulls

JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY, cilt.5, sa.2, ss.163-167, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of collection time on biological activity of Clary sage (Salvia sclarea)

JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, cilt.83, sa.1, ss.44-49, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Biological activities of the extracts of two endemic Sideritis species in Turkey

INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES, cilt.9, sa.1, ss.80-84, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Phenolic composition of European cranberrybush (Viburnum opulus L.) berries and astringency removal of its commercial juice

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.41, sa.9, ss.1011-1015, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phenolic composition and astringency removal of European cranberrybush (Viburnum opulus L.) juice.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.41, ss.1011-1015, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polifenollerin Bağırsak Mikrobiyota Kompozisyonunu Düzenleyici ve Nöroprotektif Etkileri

Akademik Gıda, cilt.18, sa.2, ss.190-208, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabuğdayın Fitokimyası, Farmakolojisi ve Biyofonksiyonel Özellikleri

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.16, ss.713-722, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akkermansia muciniphila: Obezite ve Diyabetten Korunmada Yeni Bir Alternatif Olabilir mi?

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.16, ss.533-543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Et ve Et Ürünlerinde Baharatların Doğal Antioksidan ve Antimikrobiyel Olarak Kullanımı

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.1-7, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Et tüketimi ve kanser

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.136-145, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve İntoksikasyon Bakterileri-II

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.3, ss.31-39, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Radikaller ve Antioksidan Gıdalarla İnhibisyonu

Gıda Dergisi, cilt.33, ss.251-260, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Et Ürünlerinde Diyet Lif Kullanımı

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, ss.83-90, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon.

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.47-57, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üzüm Vitis vinifera Çekirdeğinin Fenolik Bileşikleri ve Biyoaktif Özellikleri

Hasad Gıda, cilt.21, ss.30-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Gıdalarda Doğal Acılığın ve Burukluğun Azaltılma Yöntemleri

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.213-222, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Amaranth Bitkisi ve Tohum Yağının Karakterizasyonu ve Sağlık Üzerine Etkileri

IV. YABİTED Bitkisel Yağ Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.27

Electronic Tongue Applications in Food Industry

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.277

APPLICATIONS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES INFOOD SECTOR

1TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.337

A Traditional Functional Product Bitter Melon

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.443

Bioactive Characteristics of Various Tulip Flowers Waste of Tulip Onion Production

4th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011, ss.175

BIOACTIVE PROPERTIES OF DANDELION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, Malatya, Türkiye, 05 Ekim 2017 - 07 Ekim 2010, ss.456-457

The Effect of Anthocyanin Based Extracts on the Color of Cemen Paste Used on Pastirma a Dry Cured Meat Product

56th International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST 2010), Jeju, Güney Kore, 15 - 20 Ağustos 2010, ss.217

Biological activity of menengic (Pistacia terebinthus L), traditional Turkish snack food and coffee

1. International Symposium Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2010, ss.648-649

The fatty acid composition and volatile aroma compounds of the chicken muscles fed with thyme

Food Science, Engineering and Technologies 2009, Plovdiv, Bulgaristan, 23 - 24 Ekim 2009, ss.643-648

The Fatty Acid Composition of Chicken Muscles Fed with Thyme

54rd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST 2008), Cape-Town, Güney Afrika, 10 - 15 Ağustos 2008, ss.79

Kekik uçucu yağı ilavesinin kuşbaşı etler ve bonfilenin bazı özelliklerine etkisi

Türkiye 10. Gıda Kongresi konferansı, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.557-560

Gıdaların muhafazasında yeni mikrobiyal inaktivasyon metotları

Türkiye 10. Gıda Kongresi konferansı, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.949-952

Biological activities of Rhododendron honeys

2 nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.24

Compositions of the essential oils of Origanum onites, Satureja hortensis and Thymbra spicata grown in Turkey

30th International Symposium on Essential Oils, Graz, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2007, ss.221

Biological activity of the extract of Sideritis ozturkii, Turkish endemic mountain tea

International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF), Patras, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2006, ss.206